Fiszki

Okulistyka 2018

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 21098 razy
Próba Schirmera służy potwierdzeniu rozpoznania:
d) grzybiczych zakażeń rogówki
a) zespołu suchego oka
b) rzekomobłoniastego zapalenia spojówek
c) chlamydiowego zapalenia spojówek
e) dystrofii plamkowej
a) zespołu suchego oka
2) Zaznacz błędną odpowiedź:
b) w skrzydliku UV powoduje mutacje genu
a) skrzydlik jest rozrostem spojówki gałkowej, związanym z drażniącym działaniem słońca
e) skrzydlik rozrasta się na rogówkę
c) skrzydlik występuje zwykle od strony nosowej
d) skrzydlik jest guzem wrodzonym
d) skrzydlik jest guzem wrodzonym
3) Do objawów suchej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD) należą:
a) druzy
c) objaw czerwonej wisienki
b) atrofia geograficzna
d) A i B są poprawne
e) A, B i C są poprawne
d) A i B są poprawne
4) Czynnikiem ryzyka odwarstwienia siatkówki jest:
e) A, B i C są poprawne
c) nadwzroczność
b) uraz
d) A i B są poprawne
a) operacja zaćmy
d) A i B są poprawne
5) Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące odwarstwienia siatkówki:
b) jeśli leczenie podjęte jest przed odwarstwieniem siatkówki w okolicy plamki, wyniki leczenia są zwykle dobre
c) wyniki długofalowe zależą od czasu odwarstwienia siatkowki i od tego, czy odwarstwieniu ulegla siatkowka w okolicy plamki
e) A, B i C są poprawne
a) odwarstwienie jest częściej spotykane u mężczyzn niż u kobiet
d) A i B są poprawne
e) A, B i C są poprawne
6) Do chorób siatkówki nie zaliczamy:
e) retinitis pigmentosa
b) choroby Stargardta
d) choroideremii
a) centralnej retinopatii surowiczej(CRS)
c) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
d) choroideremii
7) Które z wymienionych badań nie jest stosowane w diagnostyce zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD)
a) pachymetria
e) Angiografia
d) Angio-OCT
b) bezpośrednia oftalmoskopia
c) OCT- optyczna koherentna tomografia
a) pachymetria
9) Najczęściej występującą chorobą siatkówki, powodującą zaburzenia widzenia u osób dorosłych powyżej 60 r.ż jest:
e) centralna retinopatia surowicza
b) BRVO- zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki
a) CRVO- zakrzep żyły środkowej siatkówki
c) AMD- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
d) DME- cukrzycowy obrzęk plamki
c) AMD- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
10) Standardem leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) jest:
d) iniekcje doszklistkowe ranibizumabu
a) iniekcje albendazolu do klatki piersiowej
c) A i B są poprawne
b) iniekcje doszklistkowe afliberceptu
e) B i D są poprawne
e) B i D są poprawne
11) Centralna retinopatia surowicza jest:
a) najczęściej występującą chorobą u kobiet w wieku 30-50 lat prowadzących stresujący tryb życia.
b) najczęściej występującą chorobą u mężczyzn w wieku 30-50 lat prowadzących stresujący tryb życia.
d) charakteryzuje się surowiczym ograniczonym odwarstwieniem siatkowki sensorycznej w okolicy plamki.
c) związana z wysokim poziomem cukru we krwi.
e) B i D są poprawne.
e) B i D są poprawne.
12) Jaskra złośliwa, czyli blok rzęskowy, polega na:
d) ostrym zapaleniu ciała rzęskowego.
e) rozerwaniu siateczki beleczkowania i ciała rzęskowego.
a) zablokowaniu odpływu przez beleczkowanie przez komorki nowotworowe.
b) odwrotnym kierunku przechodzenia cieczy wodnistej z komory tylnej ok ku tyłowi.
c) zablokowaniu kąta przesączania przez nowotworstwo naczyń.
b) odwrotnym kierunku przechodzenia cieczy wodnistej z komory tylnej ok ku tyłowi.
13) Najwcześniejsze zmiany jaskrowe powstające w polu widzenia to:
d) ubytki w kwadrantach nosowych.
c) mroczki Bjerruma.
e) schod nosowy Ronnego.
a) zawężenie obwodowe.
b) ubytki połowicze.
c) mroczki Bjerruma.
14) W przebiegu zespołu rzekomego złuszczania dochodzi do rozwoju:
a) jaskry wtornej otwartego kąta.
c) jaskry wtornej zamkniętego kąta.
e) jaskry wtornej z recesji kąta.
b) jaskry wtornej barwnikowej.
d) jaskry wtornej pourazowej.
a) jaskry wtornej otwartego kąta.
15) Do częstych przyczyn zaniku nerwu wzrokowego poza jaskrą zaliczamy: 1. Toksyczne 2. Niedokrwienne 3. Zapalne 4. Pourazowe
e) wszystkie wymienione
b) 1, 3, 4
a) 1
c) 3, 4
d) 1, 4
e) wszystkie wymienione
16) Średnie dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowe w oku zdrowym wynoszą:
b) ponad 10 mmHg
d) od 8-10mmHg
a) od 3-5 mmhg
c) są osobniczo zmienne
e) od 1-3mmHg
a) od 3-5 mmhg
17) Wskaż prawidłową odpowiedź charakteryzującą mroczki łukowate w polu widzenia w przebiegu jaskry: 1. występują typowo pomiędzy 10 a 20 stopniem fiksacji 2. powstają w wyniku zlewania się mroczkow paracentralnych 3. z czasem mają tendencję do okrężnego wydłużania się wzdłuż łukowatego przebiegu włokien nerwowych i lączenia się z plamą ślepą Prawidłowa odpowiedź to:
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
c) tylko 3
a) tylko 1
b) tylko 2
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
18) Lekami pierwszego rzutu w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta są:
e) wybor rodzaju leku w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta zależy od stopnia zaawansowania jaskry, przeciwskazań do danego leku u danego pacjenta, doświadczenia i preferencji lekarza
b) analogi prostaglandyn
d) alfa-2-agoniści
c) inhibitory anhydrazy węglanowej
a) beta- blokery
e) wybor rodzaju leku w leczeniu jaskry pierwotnej otwartego kąta zależy od stopnia zaawansowania jaskry, przeciwskazań do danego leku u danego pacjenta, doświadczenia i preferencji lekarza
19) Ktore z wymienionych chorob może być przyczyną rozwoju jaskry neowaskularnej: 1. zakrzep żyły środkowej siatkowki 2. cukrzyca 3. choroby naczyniowe jak, np. zator tętnicy środkowej siatkowki 4. guzy wewnątrzgałkowe 5. długotrwale odwarstwienie siatkowki
d) 4,5
c) 1,2,4
e) 1,2,3,4,5
a) tylko 1
b) tylko 2
e) 1,2,3,4,5
20) Zabiegiem przetokowym w chirurgicznym leczeniu jaskry polegającym na wytworzeniu przetoki stanowiącej drogę odpływu cieczy wodnistej z komory przedniej pod torebkę Tenona jest:
a) trabekulektomia?
e) trabekuloplastyka
d) goniotomia
b) irydotomia
c) cykloablacja laserem diodowym
a) trabekulektomia?
21) GKS mogą wpływać niekorzystnie na narząd wzroku i powodować: 1) opoźniać proces gojenia i sprzyjać występowaniu zakażeń oportunistycznych 2) zaćmę podtorebkową tylną 3) zmianę zabarwienia tęczowki na brązowy 4) u osób predysponowanych po 2 tygodniach stosowania wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego Wskaż prawidłową odpowiedź:
b) 1,3,4
e) 3,4
c) 2,4
a) wszystkie prawidłowe
d) 2,3,4
a) wszystkie prawidłowe

Powiązane tematy

#sum #okulistyka

Inne tryby