Fiszki

Okulistyka 2018

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 20752 razy
Próba Schirmera służy potwierdzeniu rozpoznania:
b) rzekomobłoniastego zapalenia spojówek
a) zespołu suchego oka
e) dystrofii plamkowej
d) grzybiczych zakażeń rogówki
c) chlamydiowego zapalenia spojówek
a) zespołu suchego oka
2) Zaznacz błędną odpowiedź:
a) skrzydlik jest rozrostem spojówki gałkowej, związanym z drażniącym działaniem słońca
d) skrzydlik jest guzem wrodzonym
e) skrzydlik rozrasta się na rogówkę
c) skrzydlik występuje zwykle od strony nosowej
b) w skrzydliku UV powoduje mutacje genu
d) skrzydlik jest guzem wrodzonym
3) Do objawów suchej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD) należą:
b) atrofia geograficzna
e) A, B i C są poprawne
c) objaw czerwonej wisienki
d) A i B są poprawne
a) druzy
d) A i B są poprawne
4) Czynnikiem ryzyka odwarstwienia siatkówki jest:
c) nadwzroczność
e) A, B i C są poprawne
a) operacja zaćmy
d) A i B są poprawne
b) uraz
d) A i B są poprawne
5) Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące odwarstwienia siatkówki:
d) A i B są poprawne
b) jeśli leczenie podjęte jest przed odwarstwieniem siatkówki w okolicy plamki, wyniki leczenia są zwykle dobre
a) odwarstwienie jest częściej spotykane u mężczyzn niż u kobiet
e) A, B i C są poprawne
c) wyniki długofalowe zależą od czasu odwarstwienia siatkowki i od tego, czy odwarstwieniu ulegla siatkowka w okolicy plamki
e) A, B i C są poprawne
6) Do chorób siatkówki nie zaliczamy:
d) choroideremii
a) centralnej retinopatii surowiczej(CRS)
c) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
b) choroby Stargardta
e) retinitis pigmentosa
d) choroideremii
7) Które z wymienionych badań nie jest stosowane w diagnostyce zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem(AMD)
a) pachymetria
e) Angiografia
b) bezpośrednia oftalmoskopia
c) OCT- optyczna koherentna tomografia
d) Angio-OCT
a) pachymetria
9) Najczęściej występującą chorobą siatkówki, powodującą zaburzenia widzenia u osób dorosłych powyżej 60 r.ż jest:
c) AMD- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
d) DME- cukrzycowy obrzęk plamki
a) CRVO- zakrzep żyły środkowej siatkówki
e) centralna retinopatia surowicza
b) BRVO- zakrzep gałązki żyły środkowej siatkówki
c) AMD- zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
10) Standardem leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) jest:
a) iniekcje albendazolu do klatki piersiowej
b) iniekcje doszklistkowe afliberceptu
c) A i B są poprawne
d) iniekcje doszklistkowe ranibizumabu
e) B i D są poprawne
e) B i D są poprawne
11) Centralna retinopatia surowicza jest:
c) związana z wysokim poziomem cukru we krwi.
d) charakteryzuje się surowiczym ograniczonym odwarstwieniem siatkowki sensorycznej w okolicy plamki.
b) najczęściej występującą chorobą u mężczyzn w wieku 30-50 lat prowadzących stresujący tryb życia.
e) B i D są poprawne.
a) najczęściej występującą chorobą u kobiet w wieku 30-50 lat prowadzących stresujący tryb życia.
e) B i D są poprawne.
12) Jaskra złośliwa, czyli blok rzęskowy, polega na:
a) zablokowaniu odpływu przez beleczkowanie przez komorki nowotworowe.
d) ostrym zapaleniu ciała rzęskowego.
c) zablokowaniu kąta przesączania przez nowotworstwo naczyń.
e) rozerwaniu siateczki beleczkowania i ciała rzęskowego.
b) odwrotnym kierunku przechodzenia cieczy wodnistej z komory tylnej ok ku tyłowi.
b) odwrotnym kierunku przechodzenia cieczy wodnistej z komory tylnej ok ku tyłowi.
13) Najwcześniejsze zmiany jaskrowe powstające w polu widzenia to:
d) ubytki w kwadrantach nosowych.
e) schod nosowy Ronnego.
b) ubytki połowicze.
a) zawężenie obwodowe.
c) mroczki Bjerruma.
c) mroczki Bjerruma.
14) W przebiegu zespołu rzekomego złuszczania dochodzi do rozwoju:
c) jaskry wtornej zamkniętego kąta.
d) jaskry wtornej pourazowej.
e) jaskry wtornej z recesji kąta.
a) jaskry wtornej otwartego kąta.
b) jaskry wtornej barwnikowej.
a) jaskry wtornej otwartego kąta.
15) Do częstych przyczyn zaniku nerwu wzrokowego poza jaskrą zaliczamy: 1. Toksyczne 2. Niedokrwienne 3. Zapalne 4. Pourazowe
a) 1
e) wszystkie wymienione
d) 1, 4
b) 1, 3, 4
c) 3, 4
e) wszystkie wymienione
16) Średnie dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowe w oku zdrowym wynoszą:
e) od 1-3mmHg
a) od 3-5 mmhg
c) są osobniczo zmienne
d) od 8-10mmHg
b) ponad 10 mmHg
a) od 3-5 mmhg

Powiązane tematy

#sum #okulistyka

Inne tryby