Pytania i odpowiedzi

II wojna światowa - Polska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Historia Polski w trakcie II wojny światowej
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1736 razy
Pytanie 1
Podaj datę wybuchu II Wojny Światowej (format: dd.mm.rrrr)
01.09.1939
Pytanie 2
Ułóż chronologicznie etapy Kampanii Wrześniowej
1
Bój graniczny
2
Wojska niemieckie docierają na przedpola Warszawy ale jej nie zdobywają
3
Bitwa pod Bzurą
4
Niemcy wchodzą do Lwowa
5
Armia Czerwona wkracza do Polski
6
Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim
7
Generalny szturm na Warszawę
8
Kapitulacja Modlina
Pytanie 3
Gdzie i kiedy zakończyła się ostatnia bitwa Kampanii (Nazwa miejscowości, dd.mm.rrrr)
Kock, 05.10.1939
Pytanie 4
Połącz armie z dowódcą
"Lublin"
gen. Piskor
"Warszawa"
gen. Rómmel
"Kraków"
gen. Szylling
"Modlin"
gen. Krukowicz- Przedrzymirski
"Poznań"
gen. Kutrzeba
Pytanie 5
Kiedy powstała Służba Zwycięstwa Polski
27 września 1939
Pytanie 6
Służba Zwycięstwa Polski
W co została przekształcona? Związek Walki Zbrojnej
Kiedy? (dd.mm.rrrr) 04.12.1939
Kto stał na czele (imie nazwisko) Kazimierz Sosnkowski
Pytanie 7
Co powstało 14 lutego 1940r.? (pełna nazwa)
Armia Krajowa
Pytanie 8
Ułóż chronologicznie dowódców AK
1
gen. Stefan Grot- Rowecki
2
gen. Tadeusz "Bur" Komorowski
3
gen. Leopold "Niedźwiadek" Okulicki
Pytanie 9
Dopisz kryptonim lub nawę: PPS "WRN"-.... .... - "Trójkąt" Stronnictwo Narodowe- .... ....- "Rąb"
Pytanie 10
Uporządkuj chronologicznie delegatów rządu na kraj
1
Cyryl Ratajski
2
Jan Piekarski
3
Jan Stanisław Jankowski
Pytanie 11
Jaki jest skrót od Kierownictwa Dywersji
kedyw