Powtórzenie: II wojna światowa - Polska

Historia Polski w trakcie II wojny światowej

Historia, powtórzenie. 11 pytań.

Podaj datę wybuchu II Wojny Światowej (format: dd.mm.rrrr)
01.09.1939
Ułóż chronologicznie etapy Kampanii Wrześniowej
1. Bój graniczny
2. Wojska niemieckie docierają na przedpola Warszawy ale jej nie zdobywają
3. Bitwa pod Bzurą
4. Niemcy wchodzą do Lwowa
5. Armia Czerwona wkracza do Polski
6. Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim
7. Generalny szturm na Warszawę
8. Kapitulacja Modlina
Gdzie i kiedy zakończyła się ostatnia bitwa Kampanii (Nazwa miejscowości, dd.mm.rrrr)
Kock, 05.10.1939
Połącz armie z dowódcą
"Lublin"
+
gen. Piskor
"Warszawa"
+
gen. Rómmel
"Kraków"
+
gen. Szylling
"Modlin"
+
gen. Krukowicz- Przedrzymirski
"Poznań"
+
gen. Kutrzeba
+
Kiedy powstała Służba Zwycięstwa Polski
27 września 1939
Służba Zwycięstwa Polski
W co została przekształcona?: Związek Walki Zbrojnej
Kiedy? (dd.mm.rrrr): 04.12.1939
Kto stał na czele (imie nazwisko): Kazimierz Sosnkowski
Co powstało 14 lutego 1940r.? (pełna nazwa)
Armia Krajowa
Ułóż chronologicznie dowódców AK
1. gen. Stefan Grot- Rowecki
2. gen. Tadeusz "Bur" Komorowski
3. gen. Leopold "Niedźwiadek" Okulicki
Dopisz kryptonim lub nawę: PPS "WRN"-.... .... - "Trójkąt" Stronnictwo Narodowe- .... ....- "Rąb"
Dopisz kryptonim lub nawę: PPS "WRN"-"Koło" Stronnictwo Ludowe "Roch" - "Trójkąt" Stronnictwo Narodowe- "Kwadrat" Stronnictwo Pracy- "Rąb"
Uporządkuj chronologicznie delegatów rządu na kraj
1. Cyryl Ratajski
2. Jan Piekarski
3. Jan Stanisław Jankowski
Jaki jest skrót od Kierownictwa Dywersji
kedyw

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.