Powtórzenie: Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Historia, powtórzenie. 3 pytań.

Jakie były najwieksze państwa włoskie?
Królestwo Obojga Sycylii
Królestwo Sardynii (Piemont)
W czyim posiadaniu były Lombardia i Wenecja?
Austrii
Jak nazywała się idea odrodzenia narodowego?: Risorgimento
Kto był premierem Królestwa Sycylii?: Camillo Cavour
Zwolennikiem czego był Camillo Cavour?: zjednoczenia tylko północy włoch
Dlaczego był zwolennikiem tego?: uważał, że różnice kulturowe są nie do wyrównania
Z czyjej inicjatywy i z pomocą czego miało dojść do zjednoczenia?: Inicjatywy polityków i z pomocą mocarstw
Który kraj miał odegrac przewodnia role w tym?: Piemont

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.