Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Pytanie 1
Jakie były najwieksze państwa włoskie?
Pytanie 2
W czyim posiadaniu były Lombardia i Wenecja?
Pytanie 3
Dalej