Pytania i odpowiedzi

ALITMEJT TEST Z MONO.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 221 Rozwiązywany: 4925 razy
Pytanie 1
Które gatunki nie są uznawane za drób w Polsce, mimo że uznaje się je w UE?
Bażanty kuropatwy
Pytanie 2
Co charakteryzuje ptaki grzebiące?
Brak błon pławnych między palcami
Pytanie 3
Czy religia wpływa na rozwój produkcji drobiarskiej?
Tak
Pytanie 4
Jaki kraj jest na 1 miejscu w Europie pod względem produkcji mięsa?
Polska
Pytanie 5
W jakim wieku kura znosi pierwsze jajo?
5 miesięcy
Pytanie 6
Kto jest największym producentem mięsa drobiowego na świecie?
USA
Pytanie 7
Czy kury wykorzystuje się sportowo?
Tak
Pytanie 8
Kto jest największym producentem jaj na świecie?
Chiny
Walasik
Pytanie 9
Gdzie zjada się najwięcej mięsa drobiowego?
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Pytanie 10
Gdzie zjada się najwięcej jaj?
Izrael
Pytanie 11
Jaki chów kur jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce?
Klatkowy
Pytanie 12
Ile w Polsce jest kur nieśnych?
48,8 mln
Pytanie 13
Czym zajmuje się ferma zarodowa?
Selekcją i wytworzeniem pokolenia o lepszych cechach niż pokolenie rodzicielskie
Pytanie 14
Jaki element trójstopniowej organizacji hodowli nie wchodzi w dwustopniową?
Ferma prarodzicielska
Pytanie 15
Czym zajmuje się sekser?
Rozpoznawaniem płci piskląt