Fiszki

ALITMEJT TEST Z MONO.

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 221 Rozwiązywany: 5181 razy
Które gatunki nie są uznawane za drób w Polsce, mimo że uznaje się je w UE?
Przepiórki, gołębie
Kury, indyki
Bażanty kuropatwy
Emu, perlice
Bażanty kuropatwy
Co charakteryzuje ptaki grzebiące?
Grubsza warstwa tłuszczu podskórnego
Brak błon pławnych między palcami
Brak grzebienia mostka
Brak błon pławnych między palcami
Czy religia wpływa na rozwój produkcji drobiarskiej?
Tak
Nie
Tak
Jaki kraj jest na 1 miejscu w Europie pod względem produkcji mięsa?
Niemcy
Polska
Holandia
Chiny
Polska
W jakim wieku kura znosi pierwsze jajo?
7 miesięcy
5 miesięcy
3 miesiące
5 miesięcy
Kto jest największym producentem mięsa drobiowego na świecie?
Chiny
USA
Polska
KFC
USA
Czy kury wykorzystuje się sportowo?
Nie
Tak
Tak
Kto jest największym producentem jaj na świecie?
USA
Polska
Chiny
Walasik
Chiny
Walasik
Gdzie zjada się najwięcej mięsa drobiowego?
KFC
USA
Polska
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Gdzie zjada się najwięcej jaj?
Japonia
USA
Izrael
Czechy
Izrael
Jaki chów kur jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce?
Wolnowybiegowy
Klatkowy
Ekologiczny
Ściółkowy
Klatkowy
Ile w Polsce jest kur nieśnych?
21,37 mln
12,7 mln
120 mln
48,8 mln
48,8 mln
Czym zajmuje się ferma zarodowa?
Selekcją i wytworzeniem pokolenia o lepszych cechach niż pokolenie rodzicielskie
Produkcją drobiu mięsnego
Sztuczną inseminacją kur ze stad rodzicielskich
Selekcją i wytworzeniem pokolenia o lepszych cechach niż pokolenie rodzicielskie
Jaki element trójstopniowej organizacji hodowli nie wchodzi w dwustopniową?
Ferma prarodzicielska
Ferma rodzicielska
Ferma zarodowa
Ferma prarodzicielska
Czym zajmuje się sekser?
Inseminacją kur
Rozpoznawaniem płci piskląt
Pobieraniem nasienia od kogutów
Rozpoznawaniem płci piskląt
Ród:
Może zawierać mieszańce kilku ras pod warunkiem, że zostały poddane kilkuletniej selekcji od wpływem wybranych ras bez dopływu obcej krwi i przekazują swoje cechy na potomstwo
Wszystkie kury danego hodowcy
To tylko zwierzęta jednej rasy
Może zawierać mieszańce kilku ras pod warunkiem, że zostały poddane kilkuletniej selekcji od wpływem wybranych ras bez dopływu obcej krwi i przekazują swoje cechy na potomstwo
Czym nie zajmuje się selekcja na cechy mięsne?
Szybkością opierzania się
Żywotnością
Liczbą jaj od nioski
Zużyciem paszy
Liczbą jaj od nioski
Czym nie zajmuje się selekcja na cechy reprodukcyjne
Liczbą jaj od nioski
Wylęgiem jaj
Zapłodnieniem jaj
Stopniem otłuszczenia
Stopniem otłuszczenia
Ile jest w Polsce ferm zarodowych?
8
6
7
9
8
Jaka rasa ma najwięcej rodów w Polsce?
Kaczki
Przepiórki japońskie
Gęsi
Kury nieśne
Kury nieśne