Test

ALITMEJT TEST Z MONO.

Pytanie 1
Które gatunki nie są uznawane za drób w Polsce, mimo że uznaje się je w UE?
Emu, perlice
Przepiórki, gołębie
Bażanty kuropatwy
Kury, indyki
Pytanie 2
Co charakteryzuje ptaki grzebiące?
Brak grzebienia mostka
Brak błon pławnych między palcami
Grubsza warstwa tłuszczu podskórnego
Pytanie 3
Czy religia wpływa na rozwój produkcji drobiarskiej?
Tak
Nie
Pytanie 4
Jaki kraj jest na 1 miejscu w Europie pod względem produkcji mięsa?
Holandia
Polska
Niemcy
Chiny
Pytanie 5
W jakim wieku kura znosi pierwsze jajo?
3 miesiące
7 miesięcy
5 miesięcy
Pytanie 6
Kto jest największym producentem mięsa drobiowego na świecie?
USA
KFC
Chiny
Polska