Test: ALITMEJT TEST Z MONO.

Strona 1

Pytanie 1
Które gatunki nie są uznawane za drób w Polsce, mimo że uznaje się je w UE?
Bażanty kuropatwy
Kury, indyki
Przepiórki, gołębie
Emu, perlice
Pytanie 2
Co charakteryzuje ptaki grzebiące?
Brak błon pławnych między palcami
Brak grzebienia mostka
Grubsza warstwa tłuszczu podskórnego
Pytanie 3
Czy religia wpływa na rozwój produkcji drobiarskiej?
Tak
Nie
Pytanie 4
Jaki kraj jest na 1 miejscu w Europie pod względem produkcji mięsa?
Polska
Chiny
Niemcy
Holandia
Pytanie 5
W jakim wieku kura znosi pierwsze jajo?
7 miesięcy
3 miesiące
5 miesięcy
Pytanie 6
Kto jest największym producentem mięsa drobiowego na świecie?
Polska
USA
Chiny
KFC