Pytania i odpowiedzi

synchro

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 1619 razy
Pytanie 21
W maszynie synchronicznej nasyconej moment maszyny zależy od prądu wzbudzenia:
Nieliniowo, w zależności od charakterystyki magnesowania maszyny
Pytanie 22
Metodą rozruchu maszyny synchronicznej nie jest:
Rozruch Görgesa
Pytanie 23
Uwzględnienie w równaniu na moc czynną przekazywaną przez maszynę synchroniczną do sieci elektroenergetycznej reaktancji sieci:
Zmniejsza tę moc
Pytanie 24
Zwiększenie napięcia zasilania maszyny synchronicznej […..] na wartość współczynnika samosynchronizującego.
Zwiększa
Pytanie 25
W silniku synchronicznym:
Wskaz napięcia zasilania U wyprzedza wskaz napięcia indukowanego Ew
Pytanie 26
Maszyna synchronicznie pracująca jako kompensator:
Jest przewzbudzona i wydaje moc bierną indukcyjną
Pytanie 27
Przy rozruchu asynchronicznym maszyny synchronicznej w końcowej fazie rozruchu obwód wzbudzenia należy:
Rozewrzeć i podłączyć prąd wzbudzenia

Powiązane tematy