[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny

Uczelnie wyższe, powtórzenie. 63 pytań.

W żółtaczce hemolitycznej odczyn van den Bergha jest
pośredni
Poziom LpX wzrasta w żółtaczce
cholestatycznej
Oznaczanie aktywności deaminazy PBG wraz z PBG w moczu jest przydatne do wykrywania
ostrej przerywanej porfirii (AIP) u krewnych chorego
Syntaza ALA
inhibitor:: hem za pośrednictwem aporepresora
izoformy: nazwa1 (skrót1), nazwa2 (skrót2): wątrobowa (ALAS1) i erytroidalna (ALAS2)
Hemoproteiny zawierające w swojej strukturze żelazo
hemoglobina
mioglobina
cytochrom c
katalaza
2,3-dioksygenaza tryptofanowa
cytochrom P450
ALA to:
kwas delta-aminolewulinowy
Poziom żelaza spada w żółtaczce
hemolitycznej
Żółtaczka hemolityczna
Poziom bilirubiny sprzężonej [maleje/norma/wzrasta]: norma
odczyn van den Berga: pośredni
Zespół Gilberta
Dziedziczy się go:: autosomalnie dominująco
Obniżona aktywność jakiego enzymu: (mianownik): UDP-glukuronylotransferaza
Obniżona do aktywności ... [%]: 25
Ferrochelataza
Występowanie w komórce: mitochondria
Co katalizuje: dołączenie Fe2+ do protoporfiryny III i utworzenie hemu
AIP
Rozwiń skrót (po polsku): ostra porfiria przerywana
Jakiego enzymu dotyczy?: deaminaza porfobilinogenu
Testy screeningowe przy ostrej porfirii to
ALA i PBG oznaczane w moczu
Prawidłowa oporność osmotyczna występuje w żółtaczce
miąższowej
cholestatycznej
Niedobór dekarboksylazy uroporfirynogenowej powoduje
nadwrażliwość na światło
Stężenia bilirubiny w zespole Crigler-Najjar typu I zazwyczaj wynosi [mg%]
20-45
Dehydrataza ALA
inhibitor (pełna nazwa): ołów
grupa prostetyczna (pełna nazwa): cynk
MRP-2 to białko
(1) należące do rodziny białek: ABC
(2) występujące w płonie plazmatycznej komórek: hepatocytów
(3) odpowiedzialne za: wydzielanie sprzężonej bilirubiny do żółci / usuwanie anionów organicznych
przyczyny hiperbilirubinemii u dzieci
wirusowe zapalenie wątroby (wirusami typu A, B, C, D lub E)
atrezja dróg żółciowych
anemia hemolityczna
żółtaczka noworodków
wrodzone zaburzenia metabolizmu bilirubiny (zespół Gilberta, zespół Dubin-Johnsona)
Pojemność osoczowa przyłączania bilirubiny do albumin wynosi
250mg/1000ml
Zaznacz fałsz
Nadmierny rozpad erytrocytów prowadzi do pojawienia się w osoczu bilirubiny związanej

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.