Pytania i odpowiedzi

Hydrogeologia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Hydrogeologia
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 2463 razy
Pytanie 21
Pojęcie migracji dotyczy zagadnień związanych z
transportem masy w wodach podziemnych
Pytanie 22
Zanieczyszczenie wód podziemnych jest
zmianą stanu lub składu wód wywołaną działalnością człowieka
Pytanie 23
Skażenie wody to przedostanie się do niej
substancji nie występujących w stanie naturalnym
Pytanie 24
Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych to
nagromadzenie substancji zanieczyszczających
Pytanie 25
Normalna pionowa strefowość hydrogeochemiczna charakteryzuje
naturalny wzrost mineralizacji wód podziemnych wraz z głębokością
Pytanie 26
Solanki czyli silnie zmineralizowane wody podziemne występują
w rejonach występowania złóż soli kamiennej oraz na większych głębokościach w górotworze
Pytanie 27
Pojęcie tła hydrogeochemicznego, charakteryzuje
zakres stężeń badanych substancji lub zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego środowiska, jednostki lub fragmentu jednostki hydrogeologicznej
Pytanie 28
Potencjał redox – Eh, charakteryzuje
warunki utleniająco-redukcyjne w środowisku wodny
Pytanie 29
Typ hydrogeochemiczny wody stanowi
reprezentację kationów i anionów, dominujących w składzie chemicznym wody
Pytanie 30
Mineralizacja wód jest parametrem charakteryzującym
sumę wszystkich, rozpuszczonych składników chemicznych

Powiązane tematy

#geologia