Pytania i odpowiedzi

Budowa i rola układu pokarmowego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z budowy i funkcji układu pokarmowego, składników odżywczych.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 94825 razy
Pytanie 1
Dopasuj liczby do organów
1-żołądek,2-jelito grube,3-jelito cienkie,4-woreczek żółciowy,5-wątroba
Pytanie 2
Który enzymy występuje w jamie ustnej(ślinie)?
ptialina
Pytanie 3
Gdzie wytwarzane są hormony takie jak insulina czy glukagon?
trzustka
Pytanie 4
Jakie zęby występują u dorosłego człowieka i jaka jest ich liczba?
32 zęby,12-trzonowe,8-przedtrzonowe,4-kły,8-siekacze
Pytanie 5
Ułóż w kolejności elementy przewodu pokarmowego
1
jama ustna
2
gardło
3
przełyk
4
żołądek
5
jelito cienkie
6
jelito grube
Pytanie 6
Do funkcji siekaczy należy:
rozgryzanie pokarmu
Pytanie 7
Tzw.choroba brudnych rąk.Do zakażenia tą chorobą dochodzi w wyniku nieprzestrzegania higieny osobistej i higieny otoczenia
owsica
Pytanie 8
Zaznacz części wchodzące w skład budowy zęba.
korona
szyjka
korzeń
Pytanie 9
Wyróżniamy 3 rodzaje dużych ślinianek.Jakie?
przyuszne
podżuchwowe
podjęzykowe
Pytanie 10
Co jest na zdjęciu?
trzustka
Pytanie 11
Jakie składniki pożywienia stanowią podstawowy budulec dla organizmu?
białka
Pytanie 12
Cukier złożony, będący materiałem zapasowym u zwierząt to:
glikogen
Pytanie 13
Ile wody uzyskuje się ze spalenia 1 g tłuszczów?
1,07 g
Pytanie 14
Nadmiar których witamin powoduje groźne zatrucia i uzzkodzenia wątroby?
rozpuszczalnych w tłuszczach
Pytanie 15
Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. "Powinniśmy regularnie spożywać warzywa i owoce, gdyż dostarczają":
błonnika pokarmowego ułatwiającego przesuwanie pokarmu w jelitach