Test

Budowa i rola układu pokarmowego

Pytanie 1
Dopasuj liczby do organów
1-żołądek,2-jelito grube,3-jelito cienkie,4-woreczek żółciowy,5-wątroba
1-wątroba,2-trzustka,3-odbytnica,4-jelito cienkie,5-jelito grube
1-żołądek,2-jelito cienkie,3-jelito grube,4-wyrostek,5-wątroba
1-żołądek,2-trzustka,3-jelito grube,4-jelito cienkie,5-wątroba
Pytanie 2
Który enzymy występuje w jamie ustnej(ślinie)?
ptialina
pepsyna
podpuszczka
lipaza
Pytanie 3
Gdzie wytwarzane są hormony takie jak insulina czy glukagon?
jelito cienkie
trzustka
żołądek
wątroba
Pytanie 4
Jakie zęby występują u dorosłego człowieka i jaka jest ich liczba?
34 zęby 12-trzonowe,9-przedtrzonowe,4-kły,9-siekacze
32 zęby,12-trzonowe,8-przedtrzonowe,4-kły,8-siekacze
30 zębów,10-trzonowe,8-przedtrzonowe,4-kły,8-siekacze
16 zębów,6-trzonowe,4-przedtrzonowe,2-kły,4-siekacze
Pytanie 5
Ułóż w kolejności elementy przewodu pokarmowego
1
jama ustna
2
jelito cienkie
3
jelito grube
4
przełyk
5
żołądek
6
gardło
Pytanie 6
Do funkcji siekaczy należy:
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
rozgryzanie pokarmu
trzymanie pokarmu
rozcieranie pokarmu