Pytania i odpowiedzi

makro2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z makroekonomii
Ilość pytań: 61 Rozwiązywany: 4026 razy
Pytanie 21
Do zadań państwa w ramach funkcji alokacji zaliczamy
budżetowanie zadaniowe
Pytanie 22
Podstawowym długotrwałym czynnikiem wzrostu gospodarczego zg z modelem Solowa jest
postęp techniczny mający charakter egzogeniczny
Pytanie 23
Podniesienie efektywności wsparcia społecznego wymaga
stosowania kapitałowego systemu emerytalnego
Pytanie 24
Impuls monetarny poprzez kanał majątkowy prowadzi do
obniżki kosztu kapitału
Pytanie 25
Paradoks Easteringa to sytuacja polegająca na
braku wzrostu poczucia szczęścia społeczeństwa przy dochodach rosnących powyżej pewnego poziomu
Pytanie 26
Krzywa IS-LM przy NX=0 na prawo oznacza:
nadwyżkę eksportu nad importem
Pytanie 27
Nowe fale ekonomi Keynesa to:
racjonalnych oczekiwań
Pytanie 28
cechy modelu wzrostu gospodarczego w ujęciu ekonomii neoklasycznej to:
wszystkie z powyższych
Pytanie 29
krzywa DD obejmuje rynek
dóbr
Pytanie 30
czego nie ma w modelu Romera?
ziemia
Pytanie 31
OECD Better Life Index który z czynników wypada najlepiej w Polsce:
bezpieczeństwo i edukacja
Pytanie 32
Model Is-LM, jak jest na lewo od punktu równowagi to:
import> eksportu
Pytanie 33
ESA obejmuje
Kanał konsumpcji
Pytanie 34
Aprecjacja waluty
spadek podaży pieniądza
Pytanie 35
Co jest krytykowane w modelu Solowa:
konwergencja PKB na pracownika i czynnik egzogeniczny
Pytanie 36
według OECD Polska najsłabiej wypada
dochody
Pytanie 37
Na którym miejscu jest Polska wg wskaźnika HDI:
36
Pytanie 38
innowacja to wprowadzenie na rynek nowego:
wszystkie z powyższych
Pytanie 39
Patenty triadowe to te obowiązujące w:
USA, Europa, Japonia
Pytanie 40
modele endogeniczne twórcy:
Romer i Lucas

Powiązane tematy

#makroekonomia