Powtórzenie: Symbole pierwiastków chemicznych

Uczymy się symboli i nazw najważniejszych pierwiastków chemicznych. Do dzieła!

Chemia, powtórzenie. 11 pytań.

Połącz w pary nazwy pierwiastków chemicznych z ich symbolami.
H
+
WODÓR
C
+
WĘGIEL
N
+
AZOT
O
+
TLEN
Na
+
SÓD
Mg
+
MAGNEZ
Al
+
GLIN
Si
+
KRZEM
P
+
FOSFOR
S
+
SIARKA
Cl
+
CHLOR
K
+
POTAS
Ca
+
WAPŃ
Fe
+
ŻELAZO
Cu
+
MIEDŹ
Zn
+
CYNK
Ag
+
SREBRO
Sn
+
CYNA
Au
+
ZŁOTO
Hg
+
RTĘĆ
Pb
+
OŁÓW
Wpisz symbol pierwiastka (pamiętaj o użyciu dużych i małych liter!):
Siarka: S
Żelazo: Fe
Cyna: Sn
Azot: N
Chlor: Cl
Fosfor: P
Magnez: Mg
Glin: Al
Potas: K
Złoto: Au
Wpisz nazwę pierwiastka:
H: Wodór
Ca: Wapń
Cu: Miedź
Hg: Rtęć
C: Węgiel
Pb: Ołów
Ag: Srebro
Na: Sód
Si: Krzem
Zn: Cynk
O: Tlen
Symbol chemiczny fosforu to F.
NIE
Cynk ma symbol Zn.
TAK
Si to symbol chemiczny siarki.
NIE
Złoto ma symbol Au, a srebro ma symbol Ag.
TAK
Symbol chemiczny chloru składa się tylko z jednej litery.
NIE
Wodór zapisujemy symbolem H.
TAK
K, O, C to znaczy dla chemika: potas, ołów i węgiel.
NIE
Zapisując "Mg" myślimy o magnezie.
TAK

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.