Test z Chemii

Symbole pierwiastków chemicznych

Pytanie 1
Połącz w pary nazwy pierwiastków chemicznych z ich symbolami.
Pytanie 2
Wpisz symbol pierwiastka (pamiętaj o użyciu dużych i małych liter!):
Pytanie 3
Wpisz nazwę pierwiastka:
Pytanie 4
Symbol chemiczny fosforu to F.
Pytanie 5
Cynk ma symbol Zn.
Dalej