Pytania i odpowiedzi

Anatka 14/15

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. yolo
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 5721 razy
Pytanie 16
16 Arteria gastrica sinistra
oddaje rami oesophagales
Pytanie 17
17. Mięśnie zwieracze szpary głośni to:
thyroarytenoideus
m. vocalis
Pytanie 18
18. Na klasycznym zdjęciu bocznym RTG klatki piersiowej możemy uwidocznić:
ventriculus dexter
trachea
ventriculus sinister
Pytanie 19
19. NC X:
na szyi oddaje ramus meningeus
na szyi układa się między tę tętnicą szyjną wspólną a żyłą szyjną wewnątrzną
jest nerwem mieszanym
ganglion superius nerwu zaiera komórki czuciowe, a ganglion inferius jest zwojem przywspółczulnym
Pytanie 20
20. Oceń poprawność poniższych stwierdzeń:
Meniscus medialis et lateralis są zrośnięte z capsula fibrosa
Meniscus medialis – częściej ulega uszkodzeniu
Meniscus medialis et lateralis dzielą staw kolanowy na dwa piętra
Pytanie 21
21. Oceń poprawność twierdzeń dotyczących n. femoralis:
Unerwia m. psoas maior
Unerwia m. iliacus
Unerwia m. vastus medialis
Porażenie nerwu znosi całkowicie czynne prostowanie w stawie kolanowym
Pytanie 22
22. Oceń poprawność przyporządkowania przyczepu końcowego mięśnia:
Pytanie 23
23. Arteria gastrica sinistra
oddaje rami oesophagales
Pytanie 24
24. Co zawiera trigonum omoclaviculare:
plexus brachialis
a.subclavia
v. jugularis interna
Pytanie 25
25. Ulnar n. (n. ulnaris):
Na ramieniu przebiega razem z brachial a. (a. brachialis)
Pytanie 26
26. W ruchu odwodzenia ramienia uczestniczy:
Supraspinatus m. (m. supraspinatus)
Long head biceps brachii m. (caput longum bicipitis brachii)
Pytanie 27
27. Do short branches of brachial plexus supraclavicular part (rami brevis pars supraclavicularis plexus brachialis):
Dorsal scapular n. (n. dorsalis scapulae)
Subclavian n. (n. subclavius)
Long thoracic n. (n. thoracius longus)
Pytanie 28
28. Tabakierka anatomiczna:
Pytanie 29
29. Vascular space (lacuna vasorum)
Zawiera femoral branch of genitofemoral n. (ramus femoralis nervi genitofemoralis)
Pytanie 30
30. U pacjenta pojawiły się trudności w odwodzeniu ramienia należy podejrzewać że uszkodzeniu uległ:
Supraspinatus m. (m. supraspiantus)
Deltoideus m. (m. deltoideus)

Powiązane tematy