Pytania i odpowiedzi

Anatka 14/15

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. yolo
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 5731 razy
Pytanie 1
1. Canalis adductorius:
Zawiera n. saphenus
Pytanie 2
Aorta ascendens graniczy
od strony lewej z truncus pulmonalis
od przodu z truncus pulmonalis
od strony prawej z vena cava superior
od tyłu z arteria pulmonalis dextra
Pytanie 3
3. Brachial artery (arteria brachialis) oddaje bezpośrednio:
deep brachial artery (arteria profunda brachii)
superior ulnar collateral artery (arteria collateralis ulnaris superior)
Pytanie 4
4. Plexus cervicalis:
oddaje nervus phrenicus
unerwia mm. scaleni
Pytanie 5
5. Arcus palmaris profundus:
utworzony jest przez a. radialis
oddaje aa. Metacarpales palmares
Pytanie 6
6. Do grupy dolnej zatok opony twardej należą:
sinus petrosus superior
sinus petrosus inferior
sinus sphenoparietalis
Pytanie 7
7. Do mechanizmów regulujących powrót żylny zaliczamy:
pompę mięśniową
ujemne ciśnienie w klatce piersiowej
Pytanie 8
8. Do meatus nasi medius uchodzi:
cellulae ethmoidales anteriores
sinus maxillaris
infundibulum ethmoidale
Pytanie 9
9. Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
M. supraspinatus
M. supraspinatus
M. subscapularis
M. teres minor
Pytanie 10
10. Do objawów uszkodzenia nervus glossopharyngeus zaliczamy:
zaburzenia połykania
Pytanie 11
11. Dół przedni czaszki jest połączony z:
jamą nosową przez foramen caecum
jamą nosową przez foramina cribrosa
Pytanie 12
Ductus deferens
biegnie przyśrodkowo od naczyć i nerwu zasłonowego
jest pokryty otrzewną w części wewnątrz brzusznej
pars extrabdominalis leży w obrębie scrotum
Pytanie 13
13. Gałęzie krótkie splotu krzyżowego unerwiają:
m. quadratus femoris
m. piriformis
Pytanie 14
14. Hernia inguinalis medialis
przechodzi przez fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 15
15. Język jest zaopatrywany :
smakowo NC VII
czuciowo NC X
czuciowo NC IX

Powiązane tematy