Strona 1

Anatka 14/15

Pytanie 1
1. Canalis adductorius:
Jego ścianę boczną tworzy m. adductor magnus
Zawiera v. saphena parva
Zawiera n. saphenus
Jego ścianę przednią tworzy septum intermusculare
Prowadzi z canalis femoralis do fossa poplitea
Pytanie 2
Aorta ascendens graniczy
od strony prawej z vena cava superior
od przodu z truncus pulmonalis
od tyłu z arteria pulmonalis dextra
od przodu z atrium sinistrum cordis
od strony lewej z truncus pulmonalis
Pytanie 3
3. Brachial artery (arteria brachialis) oddaje bezpośrednio:
deep brachial artery (arteria profunda brachii)
anterior humeral circumflex artery (arteria circumflexa humeri anterior)
posterior humeral circumflex artery (arteria circumflexa humeri posterior)
radial collateral artery (arteria collateralis radialis)
superior ulnar collateral artery (arteria collateralis ulnaris superior)
Pytanie 4
4. Plexus cervicalis:
leży w regio cervicalis anterior
unerwia mm. scaleni
gałęzie skórne splotu ukazują się na brzegu przednim m. sternocleidomastoideus
oddaje nervus phrenicus
powstaje z gałęzi szyjnych C1 – C7
Pytanie 5
5. Arcus palmaris profundus:
oddaje a. princeps policis
oddaje aa. Metacarpales palmares
oddaje aa. Digitales palmares communes
utworzony jest przez ramus palmaris superficialis arteriae radialis
utworzony jest przez a. radialis
Pytanie 6
6. Do grupy dolnej zatok opony twardej należą:
sinus sphenoparietalis
sinus petrosus superior
sinus occipitalis
sinus petrosus inferior
sinus sigmoideus

Powiązane tematy