Pytania i odpowiedzi

Biotribologia

Pytanie 1
Do podstawowych rodzajów zużywania zalicza się:
zużywanie adhezyjne
zuzywanie ścierne
Pytanie 2
Adhezja jest związana z:
energią powierzchniową
chropowatością powierzchni
Pytanie 3
Współczynnik tarcia dla większości par trących zależy od:
chropowatości powierzchni
siły nacisku
Pytanie 4
Do niestałych elementów składowych stawów synowialnych należy:
Obrąbek stawowy
Kaletka maziowa
Pytanie 5
W którym z rodzajów smarowania grubość filmu smarującego jest najmniejsza:
graniczne
Pytanie 6
Jeżeli naprężenie ścinające τ jest proporcjonalne do gradientu prędkości cieczy to ciecz nazywamy:
newtonowską
binghamowską
Pytanie 7
Lepkość cieczy maleje wraz ze:
wzrostem temperatury
spadkiem ciśnienia
Pytanie 8
Ciecz synowialna jest cieczą :
nienewtonowską
Pytanie 9
Smarowania, które występują w zdrowym stawie to:
smarowanie graniczne
bioelastohydrodynamic zne
smarowanie hydrodynamiecze
smarowanie hydrostatyczne
Pytanie 10
„Weeping lubrication” polega na:
wyciskaniu cieczy synowialnej z chrząstki przy dużych obciążeniach
Pytanie 11
Podstawowym składnikiem cieczy synowialnej jest (tylko 1):
woda
Pytanie 12
W zdrowych stawach podczas tarcia może występować ruch:
toczny
wiertny
ślizgowy
toczno-ślizgowy
Pytanie 13
Proces tarcia i zużywania stawów zależny jest od:
wieku
płci
obciążeń (m.in. ciężaru ciała),
Pytanie 14
Wartość współczynnika tarcia w endoprotezach stawu wynosi:
0,1 – 0,4
Pytanie 15
Przyczyną rozpoczęcia niszczenia stawu może być:
aktywny tryb życia
długotrwałe unieruchomienie
deformacja kości stawu lub jej pęknięcie
obszarowe zniszczenie chrząstki