Test z Medycyny

Biotribologia

Pytanie 1
Do podstawowych rodzajów zużywania zalicza się:
Pytanie 2
Adhezja jest związana z:
Pytanie 3
Współczynnik tarcia dla większości par trących zależy od:
Pytanie 4
Do niestałych elementów składowych stawów synowialnych należy:
Pytanie 5
W którym z rodzajów smarowania grubość filmu smarującego jest najmniejsza:
Pytanie 6
Jeżeli naprężenie ścinające τ jest proporcjonalne do gradientu prędkości cieczy to ciecz nazywamy:
Dalej