Pytania i odpowiedzi

Biotribologia

Pytanie 16
Które stawy można poddać endoprotezoplastyce:
staw skroniowo-żuchwowy
staw kolanowy
staw łokciowy
staw barkowy
Pytanie 17
Pitting związany jest z:
wykruszaniu się warstwy materiału
zmęczeniu warstwy wierzchniej
Pytanie 18
Skutkiem tarcia polietylenu PE-UHMW jest:
wzrost stopnia krystaliczności
zmniejszenie współczynnika tarcia
zmiana twardości
Pytanie 19
Do głównych procesów tarcia zalicza się::
rozgrzewanie powierzchni trących
sprężyste odkształcenia
ścinanie połączeń adhezyjnych
plastyczne odkształcenia mikronierówności
Pytanie 20
Adhezja jest związana z :
chropowatością powierzchni
energią powierzchniową
Pytanie 21
Współczynnik tarcia dla większości par trących zależy od:
prędkości poślizgu
chropowatości powierzchni
Pytanie 22
Do stałych elementów składowych stawów synowialnych należy:
Jama stawowa
Chrząstka stawowa
Pytanie 23
W którym z rodzajów smarowania grubość filmu smarującego jest największa:
hydrodynamiczne
Pytanie 24
Jeżeli naprężenie ścinające τ jest proporcjonalne do gradientu prędkości cieczy to ciecz nazywamy:
newtonowską
binghamowską
Pytanie 25
Lepkość cieczy wrasta wraz ze:
wzrostem ciśnienia
spadkiem temperatury
Pytanie 26
Do podstawowych funkcji cieczy synowialnej należy:
smarowanie stawu
odżywianie stawu
Pytanie 27
„Weeping lubrication” polega na:
wyciskaniu cieczy synowialnej z chrząstki przy dużych obciążeniach
Pytanie 28
Opory tarcia podczas tarcia płynnego zależą od:
obciążenia
prędkości
epkości substancji smarującej
Pytanie 29
Podstawowym składnikiem cieczy synowialnej jest (tylko 1):
woda
Pytanie 30
W zdrowych stawach podczas tarcia może występować ruch:
wiertny
ślizgowy
toczno-ślizgowy
toczny