Pytania i odpowiedzi

Historia Polski - nowożytność

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 44 Rozwiązywany: 4878 razy
Pytanie 1
Pokój w Jamie Zapolskim.
1582
Pytanie 2
Pierwsza polsko-rosyjska wojna o Inflanty
1579-1582
Pytanie 3
Oddanie przez Batorego Prus Książęcych w ręce Brandenburczyków, jako lenna.
1578
Pytanie 4
Zajęcie Inflant przez cara Iwana IV Groźnego.
1577
Pytanie 5
Układ w Wiedniu (Jagiellonowie z Habsburgami)
1515
Pytanie 6
Unia lubelska
1569
Pytanie 7
Traktat wileński (sekularyzacja Zakonu Kawalerów Mieczowych)
1561
Pytanie 8
Pokój z Turkami w Karłowicach
1699
Pytanie 9
Odsiecz wiedeńska
1683
Pytanie 10
Rozejm polsko-turecki w Żurawnie
1676
Pytanie 11
Panowanie Jana III Sobieskiego
1674-1696
Pytanie 12
Pokój w Buczaczu
1672
Pytanie 13
Michał Korybut Wiśniowiecki - panowanie
1669-1673
Pytanie 14
Wygnanie arian
1658
Pytanie 15
Pokój w Oliwie
1660
Pytanie 16
Traktaty welawsko-bydgoskie (z Brandenburgią)
1657
Pytanie 17
Układ w Radnot
1656
Pytanie 18
Wybuch wojny z Rosją, za panowania Zygmunta III Wazy
1609
Pytanie 19
Wielka Smuta
1605-1613
Pytanie 20
Bitwa pod Cecorą
1620

Powiązane tematy

#historia #historiapolski