Histologia pokarmowy II

Cz. II układu pokarmowego

Medycyna, powtórzenie. 260 pytań.

Jaki procent komórek nabłonkowych przewodu pokarmowego stanowią komórki endokrynowe?
1%
Komórki endokrynowe jelit to inaczej:
komórki enteroendokrynowe
Komórki endokrynowe to inaczej:
komórki jasne
Oprócz wydzielania hormonów komórki układu APUD mają również właściwość pobierania z otoczenia prekursorów amin:
tryptofanu i histydyny
Poza wydzielaniem hormonów komórki układu APUD wchłaniają prekursory amin i poddają je procesowi:
dekarboksylacji
Komórki układu APUD dekarboksylują tryptofan do:
5-hydroksytryptaminy (serotoniny)
Skrót APUD oznacza:
pobieranie prekursorów amin i dekarboksylacja
Skrót DNES oznacza:
układ rozproszonych komórek neuroendokrynowych
Układ APUD nazywa się także układem:
DNES
Komórki układu DNES mają na ogół właściwość redukcji:
soli srebra lub chromu
Komórki układu APUD/DNES nazywane są również:
wszystkie odp prawidłowe
Komórki S wydzielają:
sekretynę
Komórki G wydzielają:
gastrynę
Komórki A wydzielają:
grelinę i STH
Komórki L wydzielają:
wszystkie prawidłowe
Komórki I wydzielają:
cholecystokininę
Jaki procent komórek endokrynowych stanowią komórki ECL?
30%
Komórki ECL wydzielają:
histaminę i uroguanylinę
Grelina wydzielana jest przez:
Komórki A żołądka
Grelina to hormon, który:
wszystkie prawidłowe

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.