Pytania i odpowiedzi

Histologia pokarmowy II

Pytanie 1
Jaki procent komórek nabłonkowych przewodu pokarmowego stanowią komórki endokrynowe?
1%
Pytanie 2
Komórki endokrynowe jelit to inaczej:
komórki enteroendokrynowe
Pytanie 3
Komórki endokrynowe to inaczej:
komórki jasne
Pytanie 4
Oprócz wydzielania hormonów komórki układu APUD mają również właściwość pobierania z otoczenia prekursorów amin:
tryptofanu i histydyny
Pytanie 5
Poza wydzielaniem hormonów komórki układu APUD wchłaniają prekursory amin i poddają je procesowi:
dekarboksylacji
Pytanie 6
Komórki układu APUD dekarboksylują tryptofan do:
5-hydroksytryptaminy (serotoniny)
Pytanie 7
Skrót APUD oznacza:
pobieranie prekursorów amin i dekarboksylacja
Pytanie 8
Skrót DNES oznacza:
układ rozproszonych komórek neuroendokrynowych
Pytanie 9
Układ APUD nazywa się także układem:
DNES
Pytanie 10
Komórki układu DNES mają na ogół właściwość redukcji:
soli srebra lub chromu
Pytanie 11
Komórki układu APUD/DNES nazywane są również:
wszystkie odp prawidłowe
Pytanie 12
Komórki S wydzielają:
sekretynę
Pytanie 13
Komórki G wydzielają:
gastrynę
Pytanie 14
Komórki A wydzielają:
grelinę i STH
Pytanie 15
Komórki L wydzielają:
wszystkie prawidłowe

Pokrewne tematy

#histologia #ukladpokarmowy

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.