Histologia pokarmowy II

Jaki procent komórek nabłonkowych przewodu pokarmowego stanowią komórki endokrynowe?
1%
5%
12%
2%
Komórki endokrynowe jelit to inaczej:
komórki enteroendokrynowe
komórki gastroendokrynowe
komórki plazmatyczne
Komórki endokrynowe to inaczej:
komórki jasne
komórki ciemne
komórki głębokie
jasne lub głębokie
Oprócz wydzielania hormonów komórki układu APUD mają również właściwość pobierania z otoczenia prekursorów amin:
tryptofanu i histydyny
tryptofanu i serotoniny
histydyny i lizyny
tryptofanu i histaminy
Poza wydzielaniem hormonów komórki układu APUD wchłaniają prekursory amin i poddają je procesowi:
dekarboksylacji
fosforylacji
metylacji
karboksylacji
Dalej