Test z odpowiedziami

Histologia pokarmowy II

Jaki procent komórek nabłonkowych przewodu pokarmowego stanowią komórki endokrynowe?
Komórki endokrynowe jelit to inaczej:
Komórki endokrynowe to inaczej:
Oprócz wydzielania hormonów komórki układu APUD mają również właściwość pobierania z otoczenia prekursorów amin:
Poza wydzielaniem hormonów komórki układu APUD wchłaniają prekursory amin i poddają je procesowi:
Dalej