Powtórzenie: Sztuka gotycka i protorenesansowa

Rozpoznanie najważniejszych budowli na podstawie obrazków

Historia sztuki, powtórzenie. 38 pytań.

Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 20
Budowla: Katedra Notre Dame
Miasto: Paryż
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 21
Budowla: Katedra Notre Dame
Miasto: Reims
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 22
Budowla: Katedra
Miasto: Amiens
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 23
Budowla: Katedra
Miasto: Kolonia
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 24
Budowla: Katedra
Miasto: Mediolan
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 25
Budowla: Katedra
Miasto: Pelplin
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 26
Budowla: Katedra
Miasto: Siena
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 27
Budowla: Katedra
Miasto: Wells
Co to za budowla i gdzie się znajduje?
Picture 28
Budowla: Kościół Mariacki
Miasto: Kraków
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 29
Budowla: Kościół Mariacki
Miasto: Kraków
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 30
Budowla: Katedra Oliwska
Miasto: Gdańsk
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 31
Budowla: Bayzlika
Miasto: Saint Denis
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 32
Budowla: Kościół NMP
Miasto: Gdańsk
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 33
Budowla: Katedra Notre Dame
Miasto: Chartres
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 34
Budowla: Katedra Notre Dame
Miasto: Paryż
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 35
Budowla: Kaplica Sainte-chapelle
Miasto: Paryż
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 36
Budowla: Katedra Notre Dame
Miasto: Reims
Plan której budowli przedstawiono na zdjęciu?
Picture 37
Budowla: Katedra
Miasto: Wells

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.