Pytania i odpowiedzi

Tektonika

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z Geologii. Tektonika, góry, wypiętrzenia.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 1945 razy
Pytanie 21
Pieniński Pas Skałkowy:
zbudowany jest z utworów jury i kredy
fałdowany był trzykrotnie
Pytanie 22
Warstwy siodłowe:
są późnokarbońskie GZW
Pytanie 23
Warstwy gogolińskie:
to fragment triasu monokliny śląsko-krakowskiej
Pytanie 24
Karbon górny lubelszczyzny:
to sekwencja paralityczno-limniczna
Pytanie 25
Karpaty dzielą się na:
Karpaty zewnętrzne i wewnętrzne
Karpaty fliszowe i wewnętrzne
Zewnętrzne Karpaty fliszowe i Karpaty wewnętrzne
Pytanie 26
Kulm morawski:
to fliszowe utwory pogranicza dewonu i karbonu Sudetów wschodnich
Pytanie 27
Fałdy są charakterystyczne dla:
Tatr
Pienińskiego Pasa Skałkowego
Karpat fliszowych
Gór Świętokrzyskich
Pytanie 28
Osady limniczne to:
utwory wyższej części karbonu produktywnego GZW
Pytanie 29
Facja łupków graptolitowych jest charakterystyczna dla:
syluru obniżenia podlaskiego
Pytanie 30
Arkoza kwaczalska:
to najwyższy karbon monokliny śląsko-krakowskiej
to utwory klastyczne z araukariami
należy do stefanu
Pytanie 31
Facja Maiolica jest charakterystyczna dla:
przełomu jury i kredy alpidów
Pytanie 32
Niecka szczecińska:
ma na powierzchni utwory triasu
Pytanie 33
Antyklina chęcińska:
w skrzydłach ma wapienie dewonu
Pytanie 34
Górna kreda okolic Krakowa:
to głównie wapienie, opoki i margle
Pytanie 35
Płaszczowina skibowa:
to synonim płaszczowiny skolskiej

Powiązane tematy

#geologia #tektonika