Powtórzenie: Budowa atomu

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?

Chemia, Gimnazjum.

Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):
dodatnio naładowanego jądra
Elektrony:
cząstki naładowane ujemnie, tworzą powłoki elektronowe
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego to:
elektrony walencyjne
Elektrony __________ biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych.
walencyjne
Elektrony niewalencyjne tworzą:
rdzeń atomowy
Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu, to:
protony
________ - cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i obojętne elektrycznie.
neutrony
Składniki jądra atomowego - protony i neutrony - nazywane są:
nukleonami
Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o
tej samej liczbie atomowej
O czym mówi liczba Z?
liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów
O czym mówi liczba A?
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
Pierwiastek to:
zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Budowa atomu".

budowa atomu

powtórzenie wiadomości
Chemia, Gimnazjum
4

Budowa atomu i wiązania

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
Chemia, Gimnazjum
17
#chemia #atom #izotop #wiazanie #konfiguracja #elektronowa

Witaminy - budowa

Ten test sprawdza znajomość budowy witamin
Chemia, Ogólny
13
#witaminy #budowa

Alkany, węglowodory, wzory, budowa, i zastosowanie

Na podstawe książki Chemia Nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
14
#alkany #szeregi #homologiczne #weglowodory

Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania

Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne