Pytania i odpowiedzi

Budowa atomu - sprawdzian

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 72350 razy
Pytanie 1
Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):
dodatnio naładowanego jądra
ujemnie naładowanej chmury elektronowej
Pytanie 2
Elektrony:
cząstki naładowane ujemnie, tworzą powłoki elektronowe
Pytanie 3
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego to:
elektrony walencyjne
Pytanie 4
Elektrony walencyjne tworzą:
wiązania atomowe
Pytanie 5
Elektrony niewalencyjne tworzą wraz z jądrem tworzą:
rdzeń atomowy
Pytanie 6
Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu, to:
protony
Pytanie 7
Wszystkie niemetale oprócz wodoru i helu należą do bloku:
p
Pytanie 8
Składniki jądra atomowego - protony i neutrony - nazywane są:
nukleonami
Pytanie 9
Liczba masowa pewnego pierwiastka wynosi 14u liczba atomowa 7. Ile wynosi liczba nukleonów tego pierwiastka?
14
Pytanie 10
O czym mówi liczba Z?
liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów
Pytanie 11
O czym mówi liczba A?
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
Pytanie 12
Pierwiastek to:
zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej
Pytanie 13
Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i obojętne elektrycznie to:
neutrony
Pytanie 14
1 u wynosi dokładnie
1,66 x 10-24 g
Pytanie 15
Na powłoce walencyjnej może być maksymalnie:
8 elektronów