Budowa atomu, fiszki z chemii

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?

Fiszki, Chemia, Gimnazjum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu, to:
elektrony
nukleony
protony
neutrony
Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu, to:
elektrony
nukleony
protony
neutrony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Składniki jądra atomowego - protony i neutrony - nazywane są:
nukleonami
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o
tej samej liczbie atomowej
tej samej liczbie elektronów co Br
różnej liczbie atomowej
tej samej liczbie elektronów co He
Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o
tej samej liczbie atomowej
tej samej liczbie elektronów co Br
różnej liczbie atomowej
tej samej liczbie elektronów co He
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
O czym mówi liczba Z?
liczba masowa = liczba neutronów
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów
liczba atomowa = liczba elektronów walencyjnych
O czym mówi liczba Z?
liczba masowa = liczba neutronów
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
liczba atomowa = liczba protonów = liczba elektronów
liczba atomowa = liczba elektronów walencyjnych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pierwiastek to:
zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej
to nukleony
zbiór atomów o różnej liczbie atomowej
te same protony
Pierwiastek to:
zbiór atomów o takiej samej liczbie atomowej
to nukleony
zbiór atomów o różnej liczbie atomowej
te same protony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):
ujemnie naładowanej sfery elektronowej
dodatnio naładowanej sfery elektronowej
dodatnio naładowanego jądra
powłok neutronowych
Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):
ujemnie naładowanej sfery elektronowej
dodatnio naładowanej sfery elektronowej
dodatnio naładowanego jądra
powłok neutronowych
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
O czym mówi liczba A?
liczba atomowa = nukleony
liczba atomowa = liczba neutronów - liczba elektronów walencyjnych
liczba masowa = liczba protonów + liczba elektronów
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
O czym mówi liczba A?
liczba atomowa = nukleony
liczba atomowa = liczba neutronów - liczba elektronów walencyjnych
liczba masowa = liczba protonów + liczba elektronów
liczba masowa = liczba protonów + liczba neutronów
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
________ - cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i obojętne elektrycznie.
neutrony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego to:
elektrony walencyjne
elektrony neutronów
elektrony protonowe
nukleony
Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego to:
elektrony walencyjne
elektrony neutronów
elektrony protonowe
nukleony
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony:
cząstki naładowane ujemnie, nie tworzą powłok elektronowych
cząstki naładowane dodatnio, nie tworzą powłok elektronowych
cząstki naładowane ujemnie, tworzą powłoki elektronowe
cząstki naładowane dodatnio, tworzą powłoki elektronowe
Elektrony:
cząstki naładowane ujemnie, nie tworzą powłok elektronowych
cząstki naładowane dodatnio, nie tworzą powłok elektronowych
cząstki naładowane ujemnie, tworzą powłoki elektronowe
cząstki naładowane dodatnio, tworzą powłoki elektronowe
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony niewalencyjne tworzą:
rdzeń atomowy
proton
atom
rdzeń elektronowy
Elektrony niewalencyjne tworzą:
rdzeń atomowy
proton
atom
rdzeń elektronowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Elektrony __________ biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych.
walencyjne