Pytania i odpowiedzi

Wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie i polsko-tureckie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Wojny prowadozne przez Polskę w XVII w. ze Szwecją, Turcją i Rosją
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 8961 razy
Pytanie 1
Zygmunta III Wazę zdetronizowano z tronu szwedzkiewgo w roku:
1599
Pytanie 2
Bitwa pod Kokenhausen miała miejsce w roku:
1601
Pytanie 3
Zygmunt III Waza włączył do Polski w 1600 roku:
Estonię
Pytanie 4
W Bitwie pod Białym Kamieniem wojskami polskimi dowodził:
Jan Karol Chodkiewicz
Pytanie 5
O ujście jakiej rzeki toczyła się wojna polsko-szwedzka w latach 1617-1622?
Dźwiny
Pytanie 6
Rozejm w Mitawie zawarto w roku:
1622
Pytanie 7
W ramach postanowień rozejmu w Mitawie, ranica polsko-szwedzka przebiegała wzdłuż:
Dźwiny
Pytanie 8
W 1626 roku, wojska szwedzkie wkraczając na teren Rzeczypospolitej, wymusiły neutralność na:
księciu pruskim
Pytanie 9
W jakiej bitwie w 1627 roku dowodził admirał Arendt Dickmann?
pod Oliwą
Pytanie 10
W którym roku miała miejsce bitwa pod Trzcianą?
1629
Pytanie 11
W bitwie pod Trzcianą dowodził:
Stanisław Koniecpolski
Pytanie 12
W ramach którego pokoju lub rozejmu Szwecja zyskała porty pruskie (oprócz Gdańska i Królewca)?
w Mitawie
Pytanie 13
Rozejm w Sztumskiej Wsi podpisano w roku:
1635
Pytanie 14
Potop szwedzki rozpoczął się od kapitulacji pospolitego ruszenia:
pod Ujściem
Pytanie 15
Jak nazywał się król, który opuścił Polskę w 1655 roku?
Jan Kazimierz
Pytanie 16
Kto dowodził w bitwie pod Warką w 1656 roku?
Stefan Czarniecki
Pytanie 17
Traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 roku dotyczyły:
Prus Książęcych
Pytanie 18
W którym roku został podpisany traktat rosyjsko-szwedzki zawarty przez Wasyla Szujskiego?
1609
Pytanie 19
Po czyjej śmierci carem w Rosji został Borys Godunow?
carewicza Fiodora
Pytanie 20
Czyje poparcie zyskał Grisza Otriepiew, zwany Dymitrem Samozwańcem?
Mniszchów