Fiszki

Różnorodność biologiczna

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 2147 razy
Zaznacz jakie poziomy różnorodności biologicznej wyróżniamy:
populacyjna
gatunkowa
ekosystemowa
genetyczna
siedliskowa
troficzna
gatunkowa
ekosystemowa
genetyczna
Jak wygląda struktura lasów w Polsce?
Zajmują one około
. . . . . . . .
powierzchni Polski, z czego większość stanowią lasy
. . . . . . . .
. Naturalne lasy stanowią około
. . . . . . . .
powierzchni Polski.
Zajmują one około 30% powierzchni Polski, z czego większość stanowią lasy zasadzone przez człowieka. Naturalne lasy stanowią około 4% powierzchni Polski.
Ile opisano żyjących w Polsce gatunków organizmów?
około 110 tys.
około 28 tys.
około 40 tys.
około 60 tys.
około 60 tys.
Rośliny o wykształconych organach nazywamy roślinami:
pełnymi
wyższymi
kształtnymi
rozwiniętymi
wyższymi
W jakich obszarach kuli ziemskiej różnorodność biologiczna jest największa?
okołozwrotnikowych
okołorównikowych
okołobiegunowych
kół podbiegunowych
okołorównikowych
Zaznacz ekosystemy, w których różnorodność biologiczna nie jest kształtowana przez szerokość geograficzną?
rzeczne
morskie
leśne
górskie
górskie
Jakie czynniki naturalne mają wpływ na kształtowanie bioróżnorodności?
ewolucja
pogoda
klimat
katastrofy naturalne
sukcesja
klimat
katastrofy naturalne
sukcesja
Na zdolność danej populacji do przystosowania się do zmian warunków środowiskowych ma wpływ:
różnorodność ekosystemowa
różnorodność gatunkowa
różnorodność genetyczna
różnorodność genetyczna
Polska jest krajem o niskiej różnorodności biologicznej.
fałsz
prawda
fałsz
Żubr jest gatunkiem o małej różnorodności genetycznej.
fałsz
prawda
prawda
Śmierć wszystkich przedstawicieli danego gatunku nazywamy:
wymarciem
Jaka część wszystkich gatunków żyjących w Polsce znajduje się na obszarze Puszczy Białowieskiej?
około 50%
około 35%
około 65%
około 80%
około 50%
Jak wygląda struktura gatunków w Polsce?
Żyje tu ponad
. . . . . . . .
tys. gatunków zwierząt, ponad
. . . . . . . .
tys. gatunków roślin wyższych i ponad
. . . . . . . .
tys. gatunków grzybów.
Żyje tu ponad 35 tys. gatunków zwierząt, ponad 3 tys. gatunków roślin wyższych i ponad 3 tys. gatunków grzybów.
Gatunki zagrożone wyginięciem cechują się:
dużą różnorodnością genetyczną
małą różnorodnością genetyczną
małą różnorodnością genetyczną
Który kontynent cechuje duża różnorodność ekosystemowa?
Australię
Europę
Azję
Afrykę
Afrykę
Jakie gatunki cechuje wysoka różnorodność genetyczna?
Są to gatunki
. . . . . . . .
w środowisku.
Są to gatunki występujące pospolicie w środowisku.