Pytania i odpowiedzi

Różnorodność biologiczna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 2123 razy
Pytanie 1
Zaznacz jakie poziomy różnorodności biologicznej wyróżniamy:
ekosystemowa
gatunkowa
genetyczna
Pytanie 2
Jak wygląda struktura lasów w Polsce?
Zajmują one około
30%
powierzchni Polski, z czego większość stanowią lasy
zasadzone przez człowieka
. Naturalne lasy stanowią około
4%
powierzchni Polski.
Pytanie 3
Ile opisano żyjących w Polsce gatunków organizmów?
około 60 tys.
Pytanie 4
Rośliny o wykształconych organach nazywamy roślinami:
wyższymi
Pytanie 5
W jakich obszarach kuli ziemskiej różnorodność biologiczna jest największa?
okołorównikowych
Pytanie 6
Zaznacz ekosystemy, w których różnorodność biologiczna nie jest kształtowana przez szerokość geograficzną?
górskie
Pytanie 7
Jakie czynniki naturalne mają wpływ na kształtowanie bioróżnorodności?
sukcesja
klimat
katastrofy naturalne
Pytanie 8
Na zdolność danej populacji do przystosowania się do zmian warunków środowiskowych ma wpływ:
różnorodność genetyczna
Pytanie 9
Polska jest krajem o niskiej różnorodności biologicznej.
fałsz
Pytanie 10
Żubr jest gatunkiem o małej różnorodności genetycznej.
prawda
Pytanie 11
Śmierć wszystkich przedstawicieli danego gatunku nazywamy:
wymarciem
Pytanie 12
Jaka część wszystkich gatunków żyjących w Polsce znajduje się na obszarze Puszczy Białowieskiej?
około 50%
Pytanie 13
Jak wygląda struktura gatunków w Polsce?
Żyje tu ponad
35
tys. gatunków zwierząt, ponad
3
tys. gatunków roślin wyższych i ponad
3
tys. gatunków grzybów.
Pytanie 14
Gatunki zagrożone wyginięciem cechują się:
małą różnorodnością genetyczną
Pytanie 15
Który kontynent cechuje duża różnorodność ekosystemowa?
Afrykę
Pytanie 16
Jakie gatunki cechuje wysoka różnorodność genetyczna?
Są to gatunki
występujące pospolicie
w środowisku.