Fiszki

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grzyby, porosty ich cechy i budowa.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 15676 razy
Z czego zbudowana jest ściana komórkowa grzybów?
z celulozy
z chityny
ze skrobi
z chityny
Zaznacz cechy charakterystyczne dla grzybów.
formy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe
komórka otoczona błoną komórkową
obecność więcej niż jednego jądra w komórce
cudzożywność
zdolność przeprowadzania fotosyntezy
formy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe
obecność więcej niż jednego jądra w komórce
cudzożywność
Jak nazywamy ciało grzybów?
grzybnią
Jak nazywają się długie i nitkowate elementy, które budują ciało większości grzybów?
strzępki
grzybnie
chwytniki
owocniki
strzępki
Z jakim drzewem związany jest rozwój borowików?
z topolą
z sosną
z dębem
z grabem
z dębem
Jak odżywiają się grzyby?
większość jest cudzożywna a niektóre są samożywne
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość pasożytuje na innych organizmach
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość odżywia się szczątkami innych organizmów
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość odżywia się szczątkami innych organizmów
W jaki sposób oddychają grzyby?
większość oddycha beztlenowo ale niektóre jak np. drożdże mogą oddychać tlenowo
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. drożdże
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. grzyby kapeluszowe
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. drożdże
Czy grzyby mogą żyć wewnątrz innych organizmów?
nie
tak
tak
Zaznacz zdania prawdziwe.
grzyby można wykorzystać do produkcji alkoholu
grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo jak i bezpłciowo
pleśń nie jest grzybem
grzyby jadalne to np. koźlarz dębowy, piestrzenica kasztanowata i podgrzybek zajączek
grzyby trujące dla człowieka mogą stanowić pożywienie dla innych zwierząt
grzyby można wykorzystać do produkcji alkoholu
grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo jak i bezpłciowo
grzyby trujące dla człowieka mogą stanowić pożywienie dla innych zwierząt
Grzybem produkującym penicylinę jest:
bielnik biały
pędzlak
rdza źdźbłowa
zrywka
pędzlak
Do którego królestwa zaliczamy porosty?
grzybów
roślin
grzybów
O czym świadczy obfity rozwój porostów na danym obszarze?
o złej jakości powietrza
o dobrej jakości powietrza
o dobrej jakości powietrza
Porosty to organizmy, zbudowane z komórek:
glonów i protistów
bakterii i grzybów
grzybów i protistów
grzybów i glonów
grzybów i glonów
Zaznacz cechy porostów.
posiadają zdolność fotosyntezy
są organizmami pionierskimi
do przytwierdzenia się do podłoża używają chwytników
żyją wyłącznie na lądzie
są wrażliwe na suszę i zimno
posiadają zdolność fotosyntezy
są organizmami pionierskimi
do przytwierdzenia się do podłoża używają chwytników
Jakie kształty mogą przyjmować porosty?
dwoinkowe
krzaczkowate
skorupiaste
paciorkowe
listkowate
krzaczkowate
skorupiaste
listkowate