Fiszki

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grzyby, porosty ich cechy i budowa.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 16434 razy
Z czego zbudowana jest ściana komórkowa grzybów?
ze skrobi
z celulozy
z chityny
z chityny
Zaznacz cechy charakterystyczne dla grzybów.
cudzożywność
komórka otoczona błoną komórkową
obecność więcej niż jednego jądra w komórce
zdolność przeprowadzania fotosyntezy
formy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe
cudzożywność
obecność więcej niż jednego jądra w komórce
formy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe
Jak nazywamy ciało grzybów?
grzybnią
Jak nazywają się długie i nitkowate elementy, które budują ciało większości grzybów?
strzępki
grzybnie
owocniki
chwytniki
strzępki
Z jakim drzewem związany jest rozwój borowików?
z topolą
z grabem
z sosną
z dębem
z dębem
Jak odżywiają się grzyby?
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość odżywia się szczątkami innych organizmów
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość pasożytuje na innych organizmach
większość jest cudzożywna a niektóre są samożywne
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość odżywia się szczątkami innych organizmów
W jaki sposób oddychają grzyby?
większość oddycha beztlenowo ale niektóre jak np. drożdże mogą oddychać tlenowo
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. drożdże
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. grzyby kapeluszowe
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. drożdże
Czy grzyby mogą żyć wewnątrz innych organizmów?
nie
tak
tak
Zaznacz zdania prawdziwe.
grzyby trujące dla człowieka mogą stanowić pożywienie dla innych zwierząt
grzyby jadalne to np. koźlarz dębowy, piestrzenica kasztanowata i podgrzybek zajączek
pleśń nie jest grzybem
grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo jak i bezpłciowo
grzyby można wykorzystać do produkcji alkoholu
grzyby trujące dla człowieka mogą stanowić pożywienie dla innych zwierząt
grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo jak i bezpłciowo
grzyby można wykorzystać do produkcji alkoholu
Grzybem produkującym penicylinę jest:
bielnik biały
pędzlak
rdza źdźbłowa
zrywka
pędzlak
Do którego królestwa zaliczamy porosty?
grzybów
roślin
grzybów
O czym świadczy obfity rozwój porostów na danym obszarze?
o złej jakości powietrza
o dobrej jakości powietrza
o dobrej jakości powietrza
Porosty to organizmy, zbudowane z komórek:
bakterii i grzybów
grzybów i protistów
grzybów i glonów
glonów i protistów
grzybów i glonów
Zaznacz cechy porostów.
do przytwierdzenia się do podłoża używają chwytników
posiadają zdolność fotosyntezy
są wrażliwe na suszę i zimno
są organizmami pionierskimi
żyją wyłącznie na lądzie
do przytwierdzenia się do podłoża używają chwytników
posiadają zdolność fotosyntezy
są organizmami pionierskimi
Jakie kształty mogą przyjmować porosty?
skorupiaste
krzaczkowate
dwoinkowe
paciorkowe
listkowate
skorupiaste
krzaczkowate
listkowate