Strona 1

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty

Pytanie 1
Z czego zbudowana jest ściana komórkowa grzybów?
z chityny
z celulozy
ze skrobi
Pytanie 2
Zaznacz cechy charakterystyczne dla grzybów.
formy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe
obecność więcej niż jednego jądra w komórce
zdolność przeprowadzania fotosyntezy
cudzożywność
komórka otoczona błoną komórkową
Pytanie 3
Jak nazywamy ciało grzybów?
Pytanie 4
Jak nazywają się długie i nitkowate elementy, które budują ciało większości grzybów?
strzępki
grzybnie
owocniki
chwytniki
Pytanie 5
Z jakim drzewem związany jest rozwój borowików?
z sosną
z topolą
z grabem
z dębem
Pytanie 6
Jak odżywiają się grzyby?
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość odżywia się szczątkami innych organizmów
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość pasożytuje na innych organizmach
większość jest cudzożywna a niektóre są samożywne
Pytanie 7
W jaki sposób oddychają grzyby?
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. grzyby kapeluszowe
większość oddycha beztlenowo ale niektóre jak np. drożdże mogą oddychać tlenowo
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. drożdże
Pytanie 8
Czy grzyby mogą żyć wewnątrz innych organizmów?
tak
nie