Pytania i odpowiedzi

Budowa i różnorodność grzybów. Porosty

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Grzyby, porosty ich cechy i budowa.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 16369 razy
Pytanie 1
Z czego zbudowana jest ściana komórkowa grzybów?
z chityny
Pytanie 2
Zaznacz cechy charakterystyczne dla grzybów.
obecność więcej niż jednego jądra w komórce
cudzożywność
formy jednokomórkowe oraz wielokomórkowe
Pytanie 3
Jak nazywamy ciało grzybów?
grzybnią
Pytanie 4
Jak nazywają się długie i nitkowate elementy, które budują ciało większości grzybów?
strzępki
Pytanie 5
Z jakim drzewem związany jest rozwój borowików?
z dębem
Pytanie 6
Jak odżywiają się grzyby?
wszystkie są cudzożywne a zdecydowana ich większość odżywia się szczątkami innych organizmów
Pytanie 7
W jaki sposób oddychają grzyby?
większość oddycha tlenowo a energię z fermentacji uzyskują np. drożdże
Pytanie 8
Czy grzyby mogą żyć wewnątrz innych organizmów?
tak
Pytanie 9
Zaznacz zdania prawdziwe.
grzyby trujące dla człowieka mogą stanowić pożywienie dla innych zwierząt
grzyby można wykorzystać do produkcji alkoholu
grzyby mogą rozmnażać się zarówno płciowo jak i bezpłciowo
Pytanie 10
Grzybem produkującym penicylinę jest:
pędzlak
Pytanie 11
Do którego królestwa zaliczamy porosty?
grzybów
Pytanie 12
O czym świadczy obfity rozwój porostów na danym obszarze?
o dobrej jakości powietrza
Pytanie 13
Porosty to organizmy, zbudowane z komórek:
grzybów i glonów
Pytanie 14
Zaznacz cechy porostów.
są organizmami pionierskimi
do przytwierdzenia się do podłoża używają chwytników
posiadają zdolność fotosyntezy
Pytanie 15
Jakie kształty mogą przyjmować porosty?
skorupiaste
listkowate
krzaczkowate