Fiszki

Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Test w formie fiszek Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 63574 razy
Jaka odległość dzieli Europę od Afryki w Cieśninie Gibraltarskiej?
około 14 km
około 8 km
około 39 km
około 26 km
około 14 km
Jakie góry stanowią wschodnią granicę Europy?
Ural
Karpaty
Pireneje
Apeniny
Ural
Jakie morze oddziela Europę od Afryki?
Morze Barentsa
Morze Śródziemne
Morze Marmara
Morze Czarne
Morze Śródziemne
Uszereguj europejskie półwyspy od największego do najmniejszego.
Półwysep Apeniński
Półwysep Skandynawski
Półwysep Iberyjski
Półwysep Kolski
Półwysep Bałkański
1
Półwysep Skandynawski
2
Półwysep Iberyjski
3
Półwysep Bałkański
4
Półwysep Apeniński
5
Półwysep Kolski
Połącz kolor półwyspu na mapie z jego nazwą.
fioletowy
żółty
czerwony
niebieski
zielony
Półwysep Skandynawski
Półwysep Kolski
Półwysep Iberyjski
Półwysep Apeniński
Półwysep Bałkański
fioletowy
Półwysep Skandynawski
żółty
Półwysep Kolski
czerwony
Półwysep Iberyjski
niebieski
Półwysep Apeniński
zielony
Półwysep Bałkański
Jaką część Europy zajmują półwyspy?
około 1/5
około 1/3
około 1/4
około 1/2
około 1/3
Największą wyspą w Europie jest:
Islandia
Irlandia
Kreta
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Przeważającą część Europy stanowią:
wyżyny
góry
niziny
niziny
Gdzie położony jest najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc?
w Karpatach
w Górach Skandynawskich
w Alpach
w Apeninach
w Alpach
Jaka jest wysokość Mont Blanc?
4808 m n.p.m.
6354 m n.p.m.
2895 m n.p.m.
3887 m n.p.m.
4808 m n.p.m.
Dlaczego wysokość niektórych szczytów górskich ciągle się zmienia?
ma to związek z topnieniem i zamarzaniem lodowców na ich szczytach
ma to związek z poprawą jakości pomiarów
jest to związane z ruchem płyt litosfery
ma to związek z topnieniem i zamarzaniem lodowców na ich szczytach
Jak nazywa się największe jezioro w Europie?
Ładoga
Pejpus
Wener
Onega
Ładoga
Niziny to rejony znajdujące się w większości w Europie ...
wschodniej
zachodniej
południowej
północnej
wschodniej
Działalność lądolodu spowodowała powstanie w Europie północnej krajobrazu:
pustyni
pojezierzy
bagiennego
górskiego
pojezierzy
Na styku ilu płyt litosfery położona jest Islandia?
pięciu
trzech
czterech
dwóch
dwóch
Jaką temperaturę może osiągać lawa?
500 °C do 700 °C
350 °C do 500 °C
700 °C do 900 °C
1300 °C do 1400 °C
1300 °C do 1400 °C
Kiedy następuje wypiętrzanie się łańcuchów górskich?
podczas odsuwania się od siebie płyt litosfery
podczas zderzania się ze sobą płyt litosfery
podczas zderzania się ze sobą płyt litosfery
Miejsce, w którym na powierzchnię wydobywa się magma i materiał piroklastyczny to:
wulkan
Połącz termin z jego definicją.
bazalt
erupcja
gejzer
litosfera
powstaje z krzepnącej lawy
wydostanie się spod ziemi lawy i materiału piroklastycznego
wyrzut podziemnej wody na dużą wysokość
zewnętrzna powłoka Ziemi zbudowana ze skał
bazalt
powstaje z krzepnącej lawy
erupcja
wydostanie się spod ziemi lawy i materiału piroklastycznego
gejzer
wyrzut podziemnej wody na dużą wysokość
litosfera
zewnętrzna powłoka Ziemi zbudowana ze skał
Ile aktywnych wulkanów znajduje się na Islandii?
około 35
około 25
około 10
około 60
około 25
Zachodnia część Europy cechuje się klimatem:
morskim
kontynentalnym
morskim
Zdecydowana większość Europy znajduje się w strefie klimatów:
okołobiegunowych
umiarkowanych
podzwrotnikowych
zwrotnikowych
umiarkowanych
Czym charakteryzuje się klimat górski?
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej temperatura powietrza
. . . . . . . .
, a roczne sumy opadów
. . . . . . . .
.
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej temperatura powietrza maleje, a roczne sumy opadów rosną.
Ile państw znajduje się w Europie?
45
47
51
39
47
Najmłodsze państwo w Europie to:
Czarnogóra
Andora
Kosowo
Chorwacja
Kosowo