Fiszki

Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Test w formie fiszek Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 36940 razy
Jaka odległość dzieli Europę od Afryki w Cieśninie Gibraltarskiej?
około 26 km
około 14 km
około 39 km
około 8 km
około 14 km
Jakie góry stanowią wschodnią granicę Europy?
Karpaty
Pireneje
Ural
Apeniny
Ural
Jakie morze oddziela Europę od Afryki?
Morze Barentsa
Morze Śródziemne
Morze Czarne
Morze Marmara
Morze Śródziemne
Uszereguj europejskie półwyspy od największego do najmniejszego.
1
Półwysep Skandynawski
2
Półwysep Iberyjski
3
Półwysep Bałkański
4
Półwysep Apeniński
5
Półwysep Kolski
Połącz kolor półwyspu na mapie z jego nazwą.
fioletowy
Półwysep Skandynawski
żółty
Półwysep Kolski
czerwony
Półwysep Iberyjski
niebieski
Półwysep Apeniński
zielony
Półwysep Bałkański
Jaką część Europy zajmują półwyspy?
około 1/2
około 1/5
około 1/4
około 1/3
około 1/3
Największą wyspą w Europie jest:
Wielka Brytania
Irlandia
Islandia
Kreta
Wielka Brytania
Przeważającą część Europy stanowią:
góry
wyżyny
niziny
niziny
Gdzie położony jest najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc?
w Apeninach
w Karpatach
w Alpach
w Górach Skandynawskich
w Alpach
Jaka jest wysokość Mont Blanc?
2895 m n.p.m.
6354 m n.p.m.
4808 m n.p.m.
3887 m n.p.m.
4808 m n.p.m.
Dlaczego wysokość niektórych szczytów górskich ciągle się zmienia?
jest to związane z ruchem płyt litosfery
ma to związek z poprawą jakości pomiarów
ma to związek z topnieniem i zamarzaniem lodowców na ich szczytach
ma to związek z topnieniem i zamarzaniem lodowców na ich szczytach
Jak nazywa się największe jezioro w Europie?
Pejpus
Onega
Wener
Ładoga
Ładoga
Niziny to rejony znajdujące się w większości w Europie ...
wschodniej
północnej
południowej
zachodniej
wschodniej
Działalność lądolodu spowodowała powstanie w Europie północnej krajobrazu:
górskiego
pustyni
bagiennego
pojezierzy
pojezierzy
Na styku ilu płyt litosfery położona jest Islandia?
trzech
czterech
pięciu
dwóch
dwóch
Jaką temperaturę może osiągać lawa?
1300 °C do 1400 °C
700 °C do 900 °C
350 °C do 500 °C
500 °C do 700 °C
1300 °C do 1400 °C
Kiedy następuje wypiętrzanie się łańcuchów górskich?
podczas odsuwania się od siebie płyt litosfery
podczas zderzania się ze sobą płyt litosfery
podczas zderzania się ze sobą płyt litosfery
Miejsce, w którym na powierzchnię wydobywa się magma i materiał piroklastyczny to:
wulkan
Połącz termin z jego definicją.
bazalt
powstaje z krzepnącej lawy
erupcja
wydostanie się spod ziemi lawy i materiału piroklastycznego
gejzer
wyrzut podziemnej wody na dużą wysokość
litosfera
zewnętrzna powłoka Ziemi zbudowana ze skał
Ile aktywnych wulkanów znajduje się na Islandii?
około 60
około 25
około 10
około 35
około 25
Zachodnia część Europy cechuje się klimatem:
kontynentalnym
morskim
morskim
Zdecydowana większość Europy znajduje się w strefie klimatów:
zwrotnikowych
umiarkowanych
okołobiegunowych
podzwrotnikowych
umiarkowanych
Czym charakteryzuje się klimat górski?
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej temperatura powietrza
. . . . . . . .
, a roczne sumy opadów
. . . . . . . .
.
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej temperatura powietrza maleje, a roczne sumy opadów rosną.
Ile państw znajduje się w Europie?
51
45
39
47
47
Najmłodsze państwo w Europie to:
Kosowo
Czarnogóra
Andora
Chorwacja
Kosowo