Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 8606 razy
Pytanie 1
Jaka odległość dzieli Europę od Afryki w Cieśninie Gibraltarskiej?
około 14 km
Pytanie 2
Jakie góry stanowią wschodnią granicę Europy?
Ural
Pytanie 3
Jakie morze oddziela Europę od Afryki?
Morze Śródziemne
Pytanie 4
Uszereguj europejskie półwyspy od największego do najmniejszego.
1
Półwysep Skandynawski
2
Półwysep Iberyjski
3
Półwysep Bałkański
4
Półwysep Apeniński
5
Półwysep Kolski
Pytanie 5
Połącz kolor półwyspu na mapie z jego nazwą.
fioletowy
Półwysep Skandynawski
żółty
Półwysep Kolski
czerwony
Półwysep Iberyjski
niebieski
Półwysep Apeniński
zielony
Półwysep Bałkański
Pytanie 6
Jaką część Europy zajmują półwyspy?
około 1/3
Pytanie 7
Największą wyspą w Europie jest:
Wielka Brytania
Pytanie 8
Przeważającą część Europy stanowią:
niziny
Pytanie 9
Gdzie położony jest najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc?
w Alpach
Pytanie 10
Jaka jest wysokość Mont Blanc?
4808 m n.p.m.
Pytanie 11
Dlaczego wysokość niektórych szczytów górskich ciągle się zmienia?
ma to związek z topnieniem i zamarzaniem lodowców na ich szczytach
Pytanie 12
Jak nazywa się największe jezioro w Europie?
Ładoga
Pytanie 13
Niziny to rejony znajdujące się w większości w Europie ...
wschodniej
Pytanie 14
Działalność lądolodu spowodowała powstanie w Europie północnej krajobrazu:
pojezierzy
Pytanie 15
Na styku ilu płyt litosfery położona jest Islandia?
dwóch