Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 63369 razy
Pytanie 1
Jaka odległość dzieli Europę od Afryki w Cieśninie Gibraltarskiej?
około 14 km
Pytanie 2
Jakie góry stanowią wschodnią granicę Europy?
Ural
Pytanie 3
Jakie morze oddziela Europę od Afryki?
Morze Śródziemne
Pytanie 4
Uszereguj europejskie półwyspy od największego do najmniejszego.
1
Półwysep Skandynawski
2
Półwysep Iberyjski
3
Półwysep Bałkański
4
Półwysep Apeniński
5
Półwysep Kolski
Pytanie 5
Połącz kolor półwyspu na mapie z jego nazwą.
fioletowy
Półwysep Skandynawski
żółty
Półwysep Kolski
czerwony
Półwysep Iberyjski
niebieski
Półwysep Apeniński
zielony
Półwysep Bałkański
Pytanie 6
Jaką część Europy zajmują półwyspy?
około 1/3
Pytanie 7
Największą wyspą w Europie jest:
Wielka Brytania
Pytanie 8
Przeważającą część Europy stanowią:
niziny
Pytanie 9
Gdzie położony jest najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc?
w Alpach
Pytanie 10
Jaka jest wysokość Mont Blanc?
4808 m n.p.m.
Pytanie 11
Dlaczego wysokość niektórych szczytów górskich ciągle się zmienia?
ma to związek z topnieniem i zamarzaniem lodowców na ich szczytach
Pytanie 12
Jak nazywa się największe jezioro w Europie?
Ładoga
Pytanie 13
Niziny to rejony znajdujące się w większości w Europie ...
wschodniej
Pytanie 14
Działalność lądolodu spowodowała powstanie w Europie północnej krajobrazu:
pojezierzy
Pytanie 15
Na styku ilu płyt litosfery położona jest Islandia?
dwóch
Pytanie 16
Jaką temperaturę może osiągać lawa?
1300 °C do 1400 °C
Pytanie 17
Kiedy następuje wypiętrzanie się łańcuchów górskich?
podczas zderzania się ze sobą płyt litosfery
Pytanie 18
Miejsce, w którym na powierzchnię wydobywa się magma i materiał piroklastyczny to:
wulkan
Pytanie 19
Połącz termin z jego definicją.
bazalt
powstaje z krzepnącej lawy
erupcja
wydostanie się spod ziemi lawy i materiału piroklastycznego
gejzer
wyrzut podziemnej wody na dużą wysokość
litosfera
zewnętrzna powłoka Ziemi zbudowana ze skał
Pytanie 20
Ile aktywnych wulkanów znajduje się na Islandii?
około 25
Pytanie 21
Zachodnia część Europy cechuje się klimatem:
morskim
Pytanie 22
Zdecydowana większość Europy znajduje się w strefie klimatów:
umiarkowanych
Pytanie 23
Czym charakteryzuje się klimat górski?
Wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej temperatura powietrza
maleje
, a roczne sumy opadów
rosną
.
Pytanie 24
Ile państw znajduje się w Europie?
47
Pytanie 25
Najmłodsze państwo w Europie to:
Kosowo