Fiszki

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Test w formie fiszek Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 63879 razy
Dziedziczenie to:
zjawisko występowania różnic między osobnikami tego samego gatunku
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
proces podziału jądra komórkowego
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Genetyka to:
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
kolejność występowania zasad, od której zależą cechy organizmu
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
cecha gatunkowa
cecha indywidualna
mitoza
mejoza
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
Komórki somatyczne to:
nie wiem
komórki rozrodcze
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
Chromosomy tworzące parę to:
chromosomy homologiczne
Ile par chromosomów posiada człowiek?
23
78
46
23
Mieszanie się genów pochodzących od ojca i od matki w trakcie mejozy nosi nazwę:
fiksacji genetycznej
chrmoatydyzacji
transkrypcji genetycznej
rekombinacji genetycznej
rekombinacji genetycznej
Komórka posiadająca podwójny zestaw chromosomów w jądrze komórkowym nosi nazwę:
haploidalna
diploidalna
diploidalna
Rozwiń skrót DNA.
Kwas deoksyrybonukleionowy
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec heterozygotą z grupą krwi A, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
0
AB
A
B
0
AB
A
B
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec grupę krwi AB, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
AB
B
0
A
AB
B
A
Łączenie się zasad azotowych w pary to reguła...
komplementarności
genezy
analogiczności
syntezy
komplementarności
Jak łączą się zasady azotowe?
adenina
cytozyna
tymina
guanina
adenina
tymina
cytozyna
guanina
Odtworzenie drugiej nici DNA na podstawie budowy jednej z nich to:
replikacja
Cechy kodu genetycznego
replikowany
trójkowy
biłkowy
uniwerslany
trójkowy
uniwerslany
Trzy kolejne zasady azotowe w jednej nici nazywamy :
kodonem
Każdy kodon zawiera informacje o jednym ..., który wchodzi w skład określonego białka.
aminokwasie
Połącz definicje z podanymi pojęciami
mRNA
tRNA
rybosomy
RNA
gen
genom
jego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej
pełni on funkcję transportującą
do nich przemieszczają się mRNA i tRNA
jest jednoniciowy i tymina jest w nim zastąpiona uracylem
trójki zasad azotowych odpowiadające za syntezę jednego białka
suma wszystkich genów
mRNA
jego funkcją jest przenoszenie informacji genetycznej
tRNA
pełni on funkcję transportującą
rybosomy
do nich przemieszczają się mRNA i tRNA
RNA
jest jednoniciowy i tymina jest w nim zastąpiona uracylem
gen
trójki zasad azotowych odpowiadające za syntezę jednego białka
genom
suma wszystkich genów
Ojcem genetyki jest:
Gregor Mendel
Gen ustępujący to inaczej:
gen recesywny
Połącz
fenotyp
genotyp
cechy organizmu możliwe do zaobserwowania
zespół wszystkich cech organizmu
fenotyp
cechy organizmu możliwe do zaobserwowania
genotyp
zespół wszystkich cech organizmu
Wystąpienie nagłej zmiany w strukturze materiału dziedzicznego to:
mutacja
mutacja
enzymy naprawcze
nosiciel
może być genowa lub chromosomowa
ich funkcją jest odszukiwanie błędów w DNA
osoba, która w genomie posiada jeden nieprawidłowy allel
mutacja
może być genowa lub chromosomowa
enzymy naprawcze
ich funkcją jest odszukiwanie błędów w DNA
nosiciel
osoba, która w genomie posiada jeden nieprawidłowy allel
Czynniki mutagenne:
chemiczne
dziedziczne
środowiskowe
fizyczne
klimatyczne
biologiczne
chemiczne
fizyczne
biologiczne
Kto ustalił przestrzenną strukturę DNA?
James Watson
Gregor Mendel
Francis Crick
Ludwik Pasteur
James Watson
Francis Crick