Strona 1

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Dziedziczenie to:
zjawisko występowania różnic między osobnikami tego samego gatunku
proces podziału jądra komórkowego
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Pytanie 2
Genetyka to:
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
kolejność występowania zasad, od której zależą cechy organizmu
Pytanie 3
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
Pytanie 4
Komórki somatyczne to:
komórki rozrodcze
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
nie wiem
Pytanie 5
Chromosomy tworzące parę to:
Pytanie 6
Ile par chromosomów posiada człowiek?
78
23
46
Pytanie 7
Mieszanie się genów pochodzących od ojca i od matki w trakcie mejozy nosi nazwę:
rekombinacji genetycznej
fiksacji genetycznej
chrmoatydyzacji
transkrypcji genetycznej
Pytanie 8
Komórka posiadająca podwójny zestaw chromosomów w jądrze komórkowym nosi nazwę:
haploidalna
diploidalna