Strona 1

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Pytanie 1
Dziedziczenie to:
proces podziału jądra komórkowego
zjawisko występowania różnic między osobnikami tego samego gatunku
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Pytanie 2
Genetyka to:
kolejność występowania zasad, od której zależą cechy organizmu
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
Pytanie 3
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
Pytanie 4
Komórki somatyczne to:
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
komórki rozrodcze
nie wiem
Pytanie 5
Chromosomy tworzące parę to:
Pytanie 6
Ile par chromosomów posiada człowiek?
78
23
46