Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Genetyka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 48945 razy
Pytanie 1
Dziedziczenie to:
przekazywanie informacji o różnych cechach z pokolenia na pokolenie
Pytanie 2
Genetyka to:
nauka, która zajmuje się badaniem zjawiska dziedziczenia cech oraz ich zmienności
Pytanie 3
Przyporządkuj definicje do podanych pojęć
cecha gatunkowa
cecha, dzięki której odróżnia się od siebie gatunki należące do jednego rodzaju
cecha indywidualna
cecha, która wyróżnia osobnika danego gatunku (inny kolor sierści u myszy, krótki ogon u psa)
mitoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym jest zachowana stała liczba chromosomów
mejoza
proces podziału jądra komórkowego, w którym następuje redukcja liczby chromosomów o połowę
Pytanie 4
Komórki somatyczne to:
wszystkie komórki z wyjątkiem komórek rozrodczych
Pytanie 5
Chromosomy tworzące parę to:
chromosomy homologiczne
Pytanie 6
Ile par chromosomów posiada człowiek?
23
Pytanie 7
Mieszanie się genów pochodzących od ojca i od matki w trakcie mejozy nosi nazwę:
rekombinacji genetycznej
Pytanie 8
Komórka posiadająca podwójny zestaw chromosomów w jądrze komórkowym nosi nazwę:
diploidalna
Pytanie 9
Rozwiń skrót DNA.
Kwas deoksyrybonukleionowy
Pytanie 10
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec heterozygotą z grupą krwi A, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
A
B
AB
0
Pytanie 11
Jeśli matka jest heterozygotą i ma grupę krwi B a ojciec grupę krwi AB, jaką grupę krwi może mieć dziecko?
A
B
AB
Pytanie 12
Łączenie się zasad azotowych w pary to reguła...
komplementarności
Pytanie 13
Jak łączą się zasady azotowe?
adenina
tymina
cytozyna
guanina
Pytanie 14
Odtworzenie drugiej nici DNA na podstawie budowy jednej z nich to:
replikacja
Pytanie 15
Cechy kodu genetycznego
uniwerslany
trójkowy