Fiszki: zaćmolistyka 2k11

Strona 1

1) zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem
Pokaż odpowiedź
2) czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to
Pokaż odpowiedź
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi
Pokaż odpowiedź
4) w diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
Pokaż odpowiedź
5) O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych )świadczy
Pokaż odpowiedź
6)przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy
Pokaż odpowiedź
7) do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
Pokaż odpowiedź
8)Laser ND-YAG stosowany jest do
Pokaż odpowiedź
9) Powikłania chirurgii refrakcji rogówki to:
Pokaż odpowiedź
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie
Pokaż odpowiedź
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w
Pokaż odpowiedź
12)Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo-czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia
Pokaż odpowiedź
13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter
Pokaż odpowiedź
14)Ropotok noworodków to zakażenie
Pokaż odpowiedź
15) Wylew krwii pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj
Pokaż odpowiedź
16) Zapaleniem rogówki nie jest
Pokaż odpowiedź
17) ostrość wzroku pacjenta A Sn=0,5 , pacjenta B Sn=0,75. Z tego wynika że pacjent A w stosunku do B
Pokaż odpowiedź
18) Nadwzroczność małych dzieci wynika głównie z
Pokaż odpowiedź
19)Lasery w chirurgii tylnego odcinka gałki ocznej stosowane są w
Pokaż odpowiedź
20)Który stopień zmian nadciśnieniowych siatkówki charakteryzuje się miedzianym zabarwieniem naczyń tętniczych, rozszerzeniem naczyń żylnych (objaw Bonneta), zwężeniem żył (objaw Gunna), wygięciem naczyń żylnych pod kątem prostym
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: