Powtórzenie: zaćmolistyka 2k11

Technika, powtórzenie. 100 pytań.

1) zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem
hialuronianu sodu
2) czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to
A,B i C
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi
16 (+/-5)mmHg
4) w diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
konfokalna mikroskopia rogówki
5) O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych )świadczy
przymglenie i zmętnienie rogówki
6)przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy
dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
7) do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
A i C
8)Laser ND-YAG stosowany jest do
kapsulotomii tylnej
9) Powikłania chirurgii refrakcji rogówki to:
A i B
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie
gruczołu tarczkowego Meiboma
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w
zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
12)Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo-czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia
rzęskowego (głębokiego)
13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter
niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
14)Ropotok noworodków to zakażenie
Neisseria gonorrhoe
15) Wylew krwii pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj
zapaleniu mięśnia sercowego
16) Zapaleniem rogówki nie jest
keratoconus
17) ostrość wzroku pacjenta A Sn=0,5 , pacjenta B Sn=0,75. Z tego wynika że pacjent A w stosunku do B
widzi lepiej z bliska
18) Nadwzroczność małych dzieci wynika głównie z
krótkiej osi gałki ocznej
19)Lasery w chirurgii tylnego odcinka gałki ocznej stosowane są w
wszystkie
20)Który stopień zmian nadciśnieniowych siatkówki charakteryzuje się miedzianym zabarwieniem naczyń tętniczych, rozszerzeniem naczyń żylnych (objaw Bonneta), zwężeniem żył (objaw Gunna), wygięciem naczyń żylnych pod kątem prostym
III

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.