Test: zaćmolistyka 2k11

REKLAMA
1) zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem
sulfonamidów
kortykosterydów
chlorpromazyny
hialuronianu sodu
{"qId":1, "cId":37, "tId":16620}
2) czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to
C czynność serca
A,B i C
A pozycja ciała
B wiek
{"qId":2, "cId":37, "tId":16620}
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi
30 (+/-5)mmHg
15 (+/-5)mmHg
40 (+/-5)mmHg
16 (+/-5)mmHg
{"qId":3, "cId":37, "tId":16620}
4) w diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
pola widzenia
konfokalna mikroskopia rogówki
OCT tarczy nerwu wzrokowego
ciśnienia wewnątrzgałkowego
{"qId":4, "cId":37, "tId":16620}
5) O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych )świadczy
przymglenie i zmętnienie rogówki
podwichnięcie soczewki
garbiak tylny
zwyrodnienie siatkówki centralnej
{"qId":5, "cId":37, "tId":16620}
REKLAMA
6)przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy
dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
podać miejscowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
założyć szczelny opatrunek
nałożyć na rogówkę soczewkę opatrunkową
{"qId":6, "cId":37, "tId":16620}
7) do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
C femtosekundowy
B ND-YAG
A excimerowy
A i C
{"qId":7, "cId":37, "tId":16620}
8)Laser ND-YAG stosowany jest do
leczenia złamania oczodołu
kapsulotomii tylnej
fotokoagulacji siatkówki
krioaplikacji rogówki
{"qId":8, "cId":37, "tId":16620}
9) Powikłania chirurgii refrakcji rogówki to:
A zaburzenia widzenia zmierzchowego
A i B
B haze
C zez rozbieżny
{"qId":9, "cId":37, "tId":16620}
REKLAMA
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie
gruczołu tarczkowego Meiboma
spojówki powiekowej
gruczołu łzowego
gruczołu rzęskowego Molla
{"qId":10, "cId":37, "tId":16620}
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w
stożku rogówki
zapaleniu spojówek
zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
jęczmieniu
{"qId":11, "cId":37, "tId":16620}
12)Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo-czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia
rzęskowego (głębokiego)
w chorobach nadtwardówki
spojówkowego (powierzchownego)
brak poprawnej odpowiedzi
{"qId":12, "cId":37, "tId":16620}
13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter
niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
występuje jako powikłanie operacji okulistycznej
zakaźny
alergiczny
{"qId":13, "cId":37, "tId":16620}
REKLAMA