Test: zaćmolistyka 2k11

REKLAMA
1) zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem
sulfonamidów
hialuronianu sodu
kortykosterydów
chlorpromazyny
{"qId":1, "cId":37, "tId":16620}
2) czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to
C czynność serca
B wiek
A,B i C
A pozycja ciała
{"qId":2, "cId":37, "tId":16620}
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi
16 (+/-5)mmHg
15 (+/-5)mmHg
40 (+/-5)mmHg
30 (+/-5)mmHg
{"qId":3, "cId":37, "tId":16620}
4) w diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
pola widzenia
OCT tarczy nerwu wzrokowego
ciśnienia wewnątrzgałkowego
konfokalna mikroskopia rogówki
{"qId":4, "cId":37, "tId":16620}
5) O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych )świadczy
podwichnięcie soczewki
zwyrodnienie siatkówki centralnej
garbiak tylny
przymglenie i zmętnienie rogówki
{"qId":5, "cId":37, "tId":16620}
6)przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy
dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
założyć szczelny opatrunek
podać miejscowo leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe
nałożyć na rogówkę soczewkę opatrunkową
{"qId":6, "cId":37, "tId":16620}
7) do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
B ND-YAG
A excimerowy
A i C
C femtosekundowy
{"qId":7, "cId":37, "tId":16620}
8)Laser ND-YAG stosowany jest do
fotokoagulacji siatkówki
krioaplikacji rogówki
leczenia złamania oczodołu
kapsulotomii tylnej
{"qId":8, "cId":37, "tId":16620}
9) Powikłania chirurgii refrakcji rogówki to:
A i B
B haze
C zez rozbieżny
A zaburzenia widzenia zmierzchowego
{"qId":9, "cId":37, "tId":16620}
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie
gruczołu rzęskowego Molla
spojówki powiekowej
gruczołu łzowego
gruczołu tarczkowego Meiboma
{"qId":10, "cId":37, "tId":16620}
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w
jęczmieniu
stożku rogówki
zapaleniu spojówek
zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
{"qId":11, "cId":37, "tId":16620}
12)Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo-czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia
rzęskowego (głębokiego)
w chorobach nadtwardówki
brak poprawnej odpowiedzi
spojówkowego (powierzchownego)
{"qId":12, "cId":37, "tId":16620}
13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter
zakaźny
występuje jako powikłanie operacji okulistycznej
niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
alergiczny
{"qId":13, "cId":37, "tId":16620}
REKLAMA