Pytania i odpowiedzi

Materiały Wysokiej czystości i specjalnego przeznaczenia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. studia kolos
Ilość pytań: 214 Rozwiązywany: 8440 razy
Pytanie 1
Metale szlachetne to:
Au
Ag
Pt
Ru
Rh
Pd
Os
Ir
Pytanie 2
Strukturę krystaliczną A1 posiadają:
Au
Ag
Pt
Rh
Pd
Ir
Pytanie 3
Strukturę krystaliczną A3 posiadają:
Os
Ru
Pytanie 4
Wg normy możemy wyróżnić złoto :
Au 99,96
Au 99,90
Au 99,60
Pytanie 5
Folie ze złota mogą osiągać grubość:
< 1 mikrometr
Pytanie 6
Twartość Au jest
niewielka
Pytanie 7
Srebro na działanie kwasów organicznych i zasad jest:
odporne
Pytanie 8
Głownym składnikiem stopów Ag jest:
Cu
Pytanie 9
Próby srebra stosowane w jubilerstwie:
916 promilów
875 promilów
800 promilów
750 promilów
Pytanie 10
Największe znaczenie techniczne pośród metali szlachetnych ma:
Platyna
Pytanie 11
Stopy Pt zwykle zawierają
Metale szlachetne
Cu
Ni
Pytanie 12
Jubilerskie stopy PT o probie oznaczonej jako 1 zawierają
950 promilów czystego metalu
Pytanie 13
Odwracalna przemiana martenzytyczna polega na:
odwracalnej przemianie w fazę macierzystą (austenit) w skutek podwyższenia temperatury
Pytanie 14
Jednokierunkowy efekt pamięci kształtu polega na:
przemianie martenzytycznej fazy macierzystej w przedmiocie o wymaganym kształcie wywołanej przez odkształcenie
Pytanie 15
Po następnym podwyższeniu temperatury:
martenzyt ulega przemianie w fazę macierzystą
Pytanie 16
Zjiawisko pseudosprężystości polega na:
odwracalnej przemianie martezyntycznej pod wpływem naprężenia zewnętrznego
Pytanie 17
Dwukierunkowy efekt pamięci kształtu polega na;
zachowaniu pamięci kształtu zarówno wysokotemperaturowej fazy macierzystej jak i niskotemperaturowej fazy martezyntycznej
Pytanie 18
W medycynie do implantów chirurgicznych stosuje się stop:
Fe-Cr-Ni
Pytanie 19
Na implanty długookresowe stosuje się stopy;
Ti-Al
Pytanie 20
Stopy magnezu charakteryzują się:
20 krotnie większą odpornością na korozję w stosunku do stopów konwencjonalnych

Powiązane tematy

#chemia #studia #pk