Fiszki: ekotechnologia pozyskania drewna (reszta pytań)

Strona 1

W jaką piłę wyposażona jest głowica harwestera 1270:
Pokaż odpowiedź
W jaki najprostszy sposób można umacniać powierzchnię szlaków operacyjnych:
Pokaż odpowiedź
W jaki sposób można podnieść bezpieczeństwo zrywki forwarderami w górach?
Pokaż odpowiedź
W jakich drzewostanach nie należy stosować po pozyskania drewna harwestera:
Pokaż odpowiedź
W jakich drzewostanach nie powinno się stosować harwestera do pozyskiwania drewna:
Pokaż odpowiedź
W jakiej sprawie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał w roku 2004 zarządzenie?
Pokaż odpowiedź
W jakiej sprawie wydano Zarządzenie nr I1 DGLP z dnia 14.02.1995:
Pokaż odpowiedź
W jakim celu wykonujemy podcięcie drzewa:
Pokaż odpowiedź
W jakim czasie od usunięcia drzewostanu w wyniku klęsk żywiołowych właściciel lasu obowiązany jest do ponownego wprowadzenia uprawy leśnej na powierzchni zrębowej w swoi lesie?
Pokaż odpowiedź
W jakim czasie od usunięcia drzewostanu właściciel lasu ma obowiązek ponownego wprowadzenia uprawy leśnej na powierzchni zrębowej w swoim lesie:
Pokaż odpowiedź
W jakim kierunku wprowadzimy kliny w drewnie zdrowym rzazu ścinającego:
Pokaż odpowiedź
W którym miejscu na pniu wykonujemy przy ścince szerszą zawiasę:
Pokaż odpowiedź
W którym z krajów europy największe szkody od wiatru spowodował w drzewostanach (halny?)?
Pokaż odpowiedź
W przypadku nielegalnego wyrębu lasu niepaństwowego właściciel podlega:
Pokaż odpowiedź
W ramach oczyszczania zrębu przez zainteresowanie osoby nie jest dopuszczalny od grupy sortymentów:
Pokaż odpowiedź
W skład przygotowania stanowiska roboczego nie wchodzi:
Pokaż odpowiedź
W sztukach grupowo mierzy się drewno:
Pokaż odpowiedź
W sztukach pojedynczo mierzy się drewno:
Pokaż odpowiedź
W wyniku jakiego procesu nie powstaje węgiel drzewny?
Pokaż odpowiedź
Warunkiem podwojenia siły uciągu linowego jest:
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: