Powtórzenie: ekotechnologia pozyskania drewna (reszta pytań)

ekotechnologia pozyskania drewna egzamin leśnictwo ur

Zawodowe, powtórzenie. 51 pytań.

W jaką piłę wyposażona jest głowica harwestera 1270:
złobikową
W jaki najprostszy sposób można umacniać powierzchnię szlaków operacyjnych:
poprzez wykładanie obciętych gałęzi
W jaki sposób można podnieść bezpieczeństwo zrywki forwarderami w górach?
stosowac forwardery na uwięzi linowej
W jakich drzewostanach nie należy stosować po pozyskania drewna harwestera:
liściastych
W jakich drzewostanach nie powinno się stosować harwestera do pozyskiwania drewna:
obie odpowiedzi są poprawne
W jakiej sprawie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał w roku 2004 zarządzenie?
wykonawstwa prac gospodarczych w Lasach Państwowych na podstawach ekologicznych
W jakiej sprawie wydano Zarządzenie nr I1 DGLP z dnia 14.02.1995:
- w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych
W jakim celu wykonujemy podcięcie drzewa:
wytworzenia momentu obalającego
W jakim czasie od usunięcia drzewostanu w wyniku klęsk żywiołowych właściciel lasu obowiązany jest do ponownego wprowadzenia uprawy leśnej na powierzchni zrębowej w swoi lesie?
do 5 lat
W jakim czasie od usunięcia drzewostanu właściciel lasu ma obowiązek ponownego wprowadzenia uprawy leśnej na powierzchni zrębowej w swoim lesie:
do 2 lat
W jakim kierunku wprowadzimy kliny w drewnie zdrowym rzazu ścinającego:
dordzeniowo
W którym miejscu na pniu wykonujemy przy ścince szerszą zawiasę:
po stronie przeciwnej do kierunku ciążenia
W którym z krajów europy największe szkody od wiatru spowodował w drzewostanach (halny?)?
w Szwecji
W przypadku nielegalnego wyrębu lasu niepaństwowego właściciel podlega:
- karze grzywny i przepadkowi nielegalnie pozyskanego drewna
W ramach oczyszczania zrębu przez zainteresowanie osoby nie jest dopuszczalny od grupy sortymentów:
S3a
W skład przygotowania stanowiska roboczego nie wchodzi:
- wyznaczenie głównego kierunku obalania
W sztukach grupowo mierzy się drewno:
- S3b
W sztukach pojedynczo mierzy się drewno:
S1
W wyniku jakiego procesu nie powstaje węgiel drzewny?
zgazowania drewna w generatorach
Warunkiem podwojenia siły uciągu linowego jest:
zastosowanie ruchomego bloczka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.