ekotechnologia pozyskania drewna (reszta pytań)

W jaką piłę wyposażona jest głowica harwestera 1270:
złobikową
łańcuchową
tarczową
W jaki najprostszy sposób można umacniać powierzchnię szlaków operacyjnych:
poprzez wykładanie obciętych gałęzi
poprzez utwardzanie terenu
nie trzeba ich umacniać
W jaki sposób można podnieść bezpieczeństwo zrywki forwarderami w górach?
stosowac forwardery na uwięzi linowej
stosować umocnienie łańcuchem
W jakich drzewostanach nie należy stosować po pozyskania drewna harwestera:
liściastych
iglastych
liściastych i iglastych
W jakich drzewostanach nie powinno się stosować harwestera do pozyskiwania drewna:
zlokalizowanych w wielu niewielkich oddalonych od siebie kompleksach leśnych
w kompleksach leśnych o małej bazie surowca do pozyskania
obie odpowiedzi są poprawne
Dalej
Pozostało 10 stron