Fiszki

enzymy

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 2414 razy
SAM bierze udział w syntezie:
choliny
kreatyny
adrenaliny/noradrenaliny
dopaminy
choliny
kreatyny
adrenaliny/noradrenaliny
Ligazy należą do klasy:
6
Do jakiej klasy enzymów należą kinazy?
liazy
transferazy
izomerazy
ligazy
transferazy
Glutation - zawartość % w mt:
10%
Jaki jest skutek niedoboru glutationu?
apoptoza
Która witamina wspomaga utrzymanie wysokiego poziomu glutationu w komórce?
wit C
Klasę 5 enzymów stanowią:
izomerazy
ATP oddaje PPi:
tworzenie aktywnej formy wit B1
tworzenie glukozo-6-fosforanu
tworzenie aminoacylo-tRNA
tworzenie fosfokreatyny
tworzenie aktywnej formy wit B1
tworzenie aminoacylo-tRNA
Tworzenie S-koniugantówz glutationem oraz powstawanie kwasu merkapturowego ułatwia:
detoksykację ksenobiotyków
Ile reszt PI odszczepia ATP reagując z metioniną?
3
Jony potrzebne w powstawaniu cGMP dzięki cyklazie guanylowej:
Mn, Mg
koenzymem enzymu redukującego glutation jest
FAD
PAPS nie jest donorem reszty siarczanowej dla
bilirubiny
cerebrozydów
aminokwasów
węglowodanów
aminokwasów
Co uczestniczy w sprzęganiu bilirubiny?
PAPS
Co tworzy SAM po oddaniu grupy metylowej i hydrolizie?
adenozyna, homocysteina
Przyłączenie substratu do enzymu w sposób kooperatywny charakterystyczne jest dla enzymów:
multimerycznych
enzym + pierwiastek
fosfoglukomutaza
peroksydaza glutationowa
anhydraza węglanowa
5'-dejodynaza
Cr
Se
Zn
Se
fosfoglukomutaza
Cr
peroksydaza glutationowa
Se
anhydraza węglanowa
Zn
5'-dejodynaza
Se
Do syntezy 1 cząsteczki PAPS w wątrobie ludzkiej niezbędne są:
reszta siarczanowa i 2 cząsteczki ATP

Powiązane tematy

#enzymy

Inne tryby