Strona 1

enzymy

Pytanie 1
SAM bierze udział w syntezie:
choliny
kreatyny
adrenaliny/noradrenaliny
dopaminy
Pytanie 2
Ligazy należą do klasy:
Pytanie 3
Do jakiej klasy enzymów należą kinazy?
ligazy
liazy
izomerazy
transferazy
Pytanie 4
Glutation - zawartość % w mt:
Pytanie 5
Jaki jest skutek niedoboru glutationu?
Pytanie 6
Która witamina wspomaga utrzymanie wysokiego poziomu glutationu w komórce?
Pytanie 7
Klasę 5 enzymów stanowią:
Pytanie 8
ATP oddaje PPi:
tworzenie fosfokreatyny
tworzenie glukozo-6-fosforanu
tworzenie aktywnej formy wit B1
tworzenie aminoacylo-tRNA

Powiązane tematy

#enzymy