Pytania i odpowiedzi

enzymy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 2393 razy
Pytanie 1
SAM bierze udział w syntezie:
kreatyny
adrenaliny/noradrenaliny
choliny
Pytanie 2
Ligazy należą do klasy:
6
Pytanie 3
Do jakiej klasy enzymów należą kinazy?
transferazy
Pytanie 4
Glutation - zawartość % w mt:
10%
Pytanie 5
Jaki jest skutek niedoboru glutationu?
apoptoza
Pytanie 6
Która witamina wspomaga utrzymanie wysokiego poziomu glutationu w komórce?
wit C
Pytanie 7
Klasę 5 enzymów stanowią:
izomerazy
Pytanie 8
ATP oddaje PPi:
tworzenie aminoacylo-tRNA
tworzenie aktywnej formy wit B1
Pytanie 9
Tworzenie S-koniugantówz glutationem oraz powstawanie kwasu merkapturowego ułatwia:
detoksykację ksenobiotyków
Pytanie 10
Ile reszt PI odszczepia ATP reagując z metioniną?
3
Pytanie 11
Jony potrzebne w powstawaniu cGMP dzięki cyklazie guanylowej:
Mn, Mg
Pytanie 12
koenzymem enzymu redukującego glutation jest
FAD
Pytanie 13
PAPS nie jest donorem reszty siarczanowej dla
aminokwasów
Pytanie 14
Co uczestniczy w sprzęganiu bilirubiny?
PAPS
Pytanie 15
Co tworzy SAM po oddaniu grupy metylowej i hydrolizie?
adenozyna, homocysteina
Pytanie 16
Przyłączenie substratu do enzymu w sposób kooperatywny charakterystyczne jest dla enzymów:
multimerycznych
Pytanie 17
enzym + pierwiastek
fosfoglukomutaza
Cr
peroksydaza glutationowa
Se
anhydraza węglanowa
Zn
5'-dejodynaza
Se
Pytanie 18
Do syntezy 1 cząsteczki PAPS w wątrobie ludzkiej niezbędne są:
reszta siarczanowa i 2 cząsteczki ATP

Powiązane tematy

#enzymy